Aufrufe
vor 2 Jahren

19. Ausgabe - Zeit(ung) für Kinder

 • Text
 • Parku
 • Rowerowy
 • Neisseland
 • Dzieci
 • Fotolia
 • Trasa
 • Kinder
 • Prowadzi
 • Muskau
 • Szlak
Erscheinungsdatum: 06/2020

Hinter den Kulissen...

Hinter den Kulissen... Oberförsterei in Ruszów Za kulisami... Nadleśnictwo w Ruszowie Vogel / ptak Blatt / liść Wir möchten alle Interessierten herzlich einladen, die Oberförsterei in Ruszów und Umgebung zu besuchen und den Verlauf der Bildungswege kennenzulernen. Organisierte Gruppen können nach Voranmeldung die „Bildungspfade“ besuchen und am Unterricht im Bildungsraum oder vor Ort mit dem Förster-Waldpädagogen teilnehmen, der den Besuchern auf zugängliche Weise all ihre Fragen über das Funktionieren der Waldökosysteme erklärt. Die Waldpädagogen der Oberförsterei führen unentgeltlich pädagogische Angebote durch, die sich mit Ökologie, Biologie und Wissen über den Wald befassen – weitere Themen können auch individuell mit der Oberförsterei vereinbart werden. Wir empfehlen, sich mindestens 7 Tage vor dem geplanten Termin anzumelden. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Nadleśnictwa w Ruszowie i okolic, oraz do zapoznania się z przebiegiem ścieżek edukacyjno-dydaktycznych. Grupy zorganizowane, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzić „ścieżki“ lub uczestniczyć w zajęciach w Sali Edukacyjnej lub w terenie z leśnikiem-edukatorem, który w przystępny sposób wyjaśni zwiedzającym wszystkie nurtujące ich wątpliwości związane z problematyką funkcjonowania ekosystemów leśnych. Edukatorzy nadleśnictwa prowadzą bezpłatne zajęcia edukacyjne, poświęcone ekologii, biologii i wiedzy o lesie – dodatkowe tematy zajęć można także ustalić indywidualnie z Nadleśnictwem. Zalecamy zgłoszenie chęci odbycia zajęć minimum 7 dni przed planowanym terminem spotkania. Igel / jeż Reh / sarna Alle Interessierten bitten wir um Kontakt mit Herrn Jacek Okoń: Tel. +48 606 631 574 oder jacek.okon@wroclaw.lasy.gov.pl / Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z P. Jackiem Okoń: tel. +48 606 631 574 lub jacek.okon@ wroclaw.lasy.gov.pl Nadleśnictwo Ruszów / Oberförsterei Ruszów, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów 18 Pilze / grzyby Katarzyna Hübner

Ein kleines Buch selbst falten Własnoręczne złożenie małej książeczki A us diesem Blatt kannst Du ganz einfach ein kleines Buch machen. Die Seiten des Buches befinden sich auf der Rückseite des Blattes. Schneide das Blatt aus und mit einem kleinen Schnitt sowie wenigen geschickten Griffen falte es zu Deinem Buch. Eine Faltanleitung findest Du hier: Schritt 1. Falte das Blatt waagerecht in der Mitte und klappe es wieder auf. Falte es anschließend auch senkrecht in der Mitte. Schritt 2. Falte nun beide offenen Seitenteile in der Mitte nach außen und klappe sie wieder auf. Schritt 3. Schneide das Blatt an der geschlossenen Seite bis zur Mitte ein (unterbrochene Linie). Schritt 4. Klappe alles wieder auf und falte das Blatt senkrecht in der Mitte. Schritt 5. Stelle das Blatt so auf. Wenn Du Dir das Buch nun von oben ansiehst, kannst Du in die aufgeschnittene Mitte hineinsehen. Fasse das Buch an den geschlossenen Seiten an und schiebe es zusammen. Schritt 6. Dadurch entsteht ein Stern. Diesen kannst Du nun so zusammenklappen, dass ein Buch mit 8 Seiten entsteht. Z tej kartki możesz z łatwością zrobić małą książkę. Strony książki znajdują się na odwrocie kartki. Wytnij kartkę i przy pomocy niewielkiego nacięcia i kilku sprytnych chwytów zrób z niej Twoją książkę. Instrukcję składania można znaleźć tutaj: Krok 1. Złóż kartkę poziomo na środku i rozłóż ją ponownie. Następnie złóż ją również pionowo na środku. Krok 2. Teraz złóż obie otwarte części boczne na środku na zewnątrz i rozłóż je ponownie. Krok 3. Natnij kartkę po zamkniętej stronie aż do środka (linia przerywana). Krok 4. Rozłóż wszystko jeszcze raz i złóż kartkę pionowo na środku. Krok 5. Ustaw kartkę w ten sposób. Jeśli teraz spojrzysz na książkę z góry, zobaczysz nacięty środek. Przytrzymaj książkę na zamkniętych stronach i zsuń ją. Krok 6. Dzięki temu powstaje gwiazda. Teraz możesz ją złożyć, aby powstała książka składająca się z 8 stron. Video-Anleitung instrukcja wideo Rätsel / Zagadki 1 Finde die 7 Fehler und kreuze sie an! Znajdź 7 błędów i zaznacz je! 2 Zähle alle Bälle, die im Ziel liegen! Wie viele wurden nicht getroffen? Welche sind mehr? Wie viele Bälle sind es insgesamt? Policz wszystkie piłki, które trafiły do celu! Ile nie trafiło? Których jest więcej? Ile w sumie jest piłek? 3 Verbinde die passenden Bilder! / Połącz pasujące obrazki! Hilke Glück / Nicole Blana (Hochschule Zittau/Görlitz) 19

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung