Aufrufe
vor 2 Jahren

Broschüre "Vier Jahreszeiten"

  • Text
  • Bildung
  • Landkreis
  • Nachbarsprache
  • Goerlitz
  • Landesstelle
www.nachbarsprachen-sachsen.eu

Die Tiere auf der Farm

Die Tiere auf der Farm – Zwierzęta na farmie 1. Cele: • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „Old Mac Donald hat ’ne Farm”. • Dzieci rozumieją nazwy zwierząt domowych w języku niemieckim. • Dzieci rozumieją odgłosy zwierząt domowych w języku niemieckim. • Dzieci utrwalają nazwy kolorów w języku niemieckim. • Dzieci wiedzą, że odgłosy zwierząt w języku polskim i niemieckim są różne. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 6 lat. 3. Czas trwania: 2 x 45 minut (przez dwa kolejne dni). 6. Przebieg: Dzień 1 • Nauczyciel(ka) wita dzieci i zapowiada temat zajęć „Wiosna w zagrodzie”. Pyta dzieci o zwiastuny wiosny i wspólną rozmową naprowadza je na temat narodzin zwierząt domowych wiosną. Pyta dzieci, jakie znają zwierzęta mieszkające na wsi. • Nauczyciel(ka) zapowiada, że dzieci posłuchają znanej im piosenki „Stary McDonald farmę miał”, ale w języku niemieckim. W tej wersji piosenki występują następujące zwierzęta: kury, konie, świnki, krowy i psy. Każde dziecko dostaje komplet 5 obrazków ze zwierzętami z piosenki. Ich zadaniem jest ułożyć podczas słuchania obrazki w takiej kolejności, w jakiej występują w piosence. • Po wysłuchaniu piosenki dzieci porównują swoje wersje. Aby ostatecznie sprawdzić poprawność dzieci słuchają piosenki ponownie, oglądając równocześnie animację. (Jeśli w przedszkolu nie ma możliwości odtworzenia animacji, nauczyciel(ka) podaje prawidłową kolejność). • Nauczyciel(ka) pokazuje kolejno obrazki przedstawiające zwierzęta (minimum dwa – liczba mnoga!) w różnych kolorach, np. trzy czarne konie, dwa brązowe konie, cztery białe kury, dwie żółte kury itp. Przy każdym obrazku nauczyciel(ka) podaje liczbę zwierząt i pyta o kolor, np.: o Hier sind drei Pferde. Wie sind die Pferde – schwarz oder weiß? o Hier sind vier Hühner. Wie sind die Hühner – gelb oder schwarz? o Hier sind zwei Pferde. Wie sind die Pferde? etc. Ćwiczenie to pozwoli dzieciom kilkakrotnie usłyszeć nazwy zwierząt. Ich zadaniem jest podanie tylko przymiotników – nie wymagamy od dzieci formułowania całych zdań. • Nauczyciel(ka) przedstawia za pomocą pantomimy zwierzęta występujące w piosence, równocześnie wypowiadając ich nazwy w języku niemieckim. Dzieci naśladują jej/jego ruchy. • Nauczyciel(ka) wymienia nazwy zwierząt w języku niemieckim, a dzieci podnoszą obrazki do góry. • Zabawa ruchowa: Nauczyciel(ka) dzieli dzieci na 5 grup: pieski, krówki, świnki, konie i kury. Dzieci siedzą na krzesełkach w kole, nauczyciel(ka) stoi w środku kręgu. Nauczyciel(ka) wymienia w języku niemieckim poszczególne zwierzęta (liczba mnoga). Zadaniem dzieci jest (po usłyszeniu nazwy Groß für Klein – Duzi dla małych strona/Seite 23 4 Autorka: Izabela Pasoń 4. Słownictwo: • Nazwy zwierząt domowych w liczbie mnogiej: die Hühner (kury), die Hunde (psy), die Schweine (świnie), die Pferde (konie), die Kühe (krowy). • Odgłosy zwierząt: gack gack (ko ko), wau wau (hau hau), grunz grunz (chrum chrum), wieher! (i-haaa), muh muh (muu muu). • Przymiotniki oznaczające kolory: schwarz (czarny), braun (brązowy), weiß (biały), rosa (różowy), gelb (żółty). 5. Materiały dydaktyczne: • Komplet obrazków przedstawiających zwierzęta domowe dla każdego dziecka (załącznik). • Kolorowanka: Na farmie (załącznik).

swojego zwierzątka), szybka zamiana miejsc w kręgu. Nauczyciel(ka) również szuka sobie miejsca. Osoba, która nie zdąży usiąść, zaczyna zabawę od początku (zabawa wzorowana na popularnej „Sałatce owocowej”). • Na zakończenie dzieci słuchają jeszcze raz piosenki. Gdy w piosence pojawia się „ich” zwierzę, dzieci wstają i podskakują do góry. Dzień 2 • Przypomnienie nazw zwierząt z piosenki: Nauczyciel(ka) wypowiada nazwy zwierząt w języku niemieckim, dzieci naśladują je za pomocą pantomimy. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, jakie odgłosy wydają zwierzęta z piosenki w języku polskim. Następnie prosi dzieci, aby skupiły się słuchając piosenki w języku niemieckim na odgłosach zwierząt. Nauczyciel(ka) odtwarza piosenkę, zatrzymując po każdej zwrotce – dzieci podają usłyszane odgłosy. Po wysłuchaniu całej piosenki nauczyciel(ka) rozmawia z dziećmi o tym, że także zwierzęta mówią w swoim języku. • Nauczyciel(ka) pokazuje poszczególne obrazki i wypowiada odpowiedni odgłos w języku niemieckim. Dzieci naśladują te odgłosy. Następnie nauczyciel(ka) wypowiada poszczególne odgłosy, a dzieci naśladują zwierzęta pantomimicznie. • Następnie nauczyciel(ka) prosi chętne dzieci o pokazanie za pomocą pantomimy wybrane zwierzę, a pozostałe dzieci wydają odpowiednie odgłosy. • Praca plastyczna: Dzieci malują lub wyklejają z plasteliny ulubione zwierzę występujące w piosence. Słuchają jej przy tym raz lub dwa. 7. Tekst piosenki: „Old McDonald hat ’ne Farm” Old McDonald hat ’ne Farm Eee i Eee i Oh! Da laufen viele Hühner rum Eee i Eee i Oh! Mit nem gack gack hier Und ’nem gack gack da Hier ein gack, da ein gack Überall ein gack gack Old McDonald hat ’ne Farm Ee i ee i oh! Old McDonald hat ’ne Farm Eee i Eee i Oh! Da laufen viele Hunde rum Eee i Eee i Oh! Mit nem wau wau hier Und ’nem wau wau da Hier ein wau, da ein wau Überall ein wau wau Old McDonald hat ’ne Farm Eee i Eee i Oh! Old McDonald hat ’ne Farm Eee i Eee i Oh! Da laufen viele Schweine rum Eee i Eee i Oh! Mit ’nem grunz grunz hier Und nem grunz grunz da Hier ein grunz, da ein grunz Überall ein grunz grunz Old McDonald hat ’ne Farm Eee i Eee i Oh! „ Stary MacDonald farmę ma” Stary MacDonald farmę ma, ija, ija o! Tutaj biega wiele kur ija, ija o! Ko, ko tu, ko, ko tam, tu ko, ko, tam ko, ko, wszędzie ko, ko. Stary MacDonald farmę ma, ija, ija o! Stary MacDonald farmę ma, ija, ija o! Tutaj biega wiele psów ija, ija o! Hau, hau tu, hau, hau tam, hau tu, hau tam, wszędzie hau, hau. Stary MacDonald farmę ma, ija, ija o! Stary MacDonald farmę ma, ija, ija o! Tutaj biega wiele świnek ija, ija o! Chrum, chrum tu, chrum, chrum tam, tu chrum, tam chrum, wszędzie chrum, chrum. Stary MacDonald farmę ma, ija, ija o! strona/Seite 24 Cztery pory roku / Vier Jahreszeiten

Jugend / Bildung