Aufrufe
vor 3 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

Turystyka Tourismus

Turystyka Tourismus Turistika Kolejne wieki wzbogacały krajobraz pogranicza w nowe budowle sakralne. Dzięki temu, w powiecie zgorzeleckim odnajdziemy dziś zarówno romańską surowość, jak i barokowy przepych. Kościół Narodzenia NMP w Jędrzychowicach stanowi rzadki przykład kościoła obronnego. Mur okalający świątynię posiadał blanki typowe dla średniowiecznych zamków. O romańskich korzeniach XIII-wiecznego kościoła św. Antoniego Padewskiego w Łagowie świadczą: ostrołukowy portal w wejściu kapłańskim, kolumienki w prezbiterium i układ przestrzenny samej świątyni. Die Frauenkirche in Jędrzychowice ist ein seltenes Beispiel für eine Wehrkirche. Die Mauer, von der die Kirche umgeben war, verfügte über Zinnen, die für mittelalterliche Kirchen ein typische Merkmal waren. Von den romanischen Wurzeln der im 13. Jahrhundert errichteten Kirche des Heiligen Anton von Padua in Łagów zeugen das ogivale Portal im Priestereingang, die Säulen im Presbyterium sowie die Raumgestaltung der Kirche selbst. Kostel Narození Nejsvětší Panny Marie v Jędrzychowicech je vzácným příkladem kostela obranného. Zdi kolem chrámu mělo ozubí typické pro středověké hrady. O římských kořenech třinácto stoletého kostela sv. Antonína Padewského v Lagowie svědčí: ostřelukový portál ve vstupu kněžské služby, sloupky v presbytáři a prostorové uspořádání samého chrámu. In den folgenden Jahrhunderten entstanden im Grenzbereich neue Sakralbauten. Dadurch sind in den Kirchen im Landkreis Zgorzelec sowohl die romanische Strenge als auch die barocke Üppigkeit zu finden. 3 4 5 Následující století obohatily krajinu pohraničí v nové náboženské stavby. Díky tomu v zgorzeleckým okrese dnes najdeme i románskou závažnost, jak i barokní nádheru. 6 2 7 8 Charakterystyczne, strzeliste bryły z czerwonej cegły to świątynie neogotyckie - kościoły św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku, św. Józefa Robotnika w Zawidowie i Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni. Charakteristische emporstrebende Bauwerke aus roten Ziegelsteinen sind neogotische Kirchen - die Kirche des Heiligen Franziskus von Assisi in Pieńsk, die Kirche St. Joseph der Arbeiter in Zawidów sowie die Kirche zur Unbefleckten Empfängnis Mariens in Bogatynia. Charakteristické, stoupající z červených cihel bloky to sou neo-gotické kostely - kostely sv. Františka z Assisi v Pieńsku, sv. Josefa pracovníka v Zawidowie a Neposkvrněného početí Nejsvětší Panny Marie v Bogatyni. 1 1. Wnętrze kościoła św. Józefa Robotnika w Zawidowie • Innenraum der Kirche St. Joseph der Arbeiter in Zawidów • Interiér kostela sv. Josefa pracovníka v Zawidowie 2. Kościół pw. św. Józefa Robotnika w Zawidowie • Kirche St. Joseph der Arbeiter in Zawidów • Kostel sv. Josefa Pracovníka v Zawidowie 3. Witraż „Serce Jezusa” w kościele św. Bartłomieja w Działoszynie • Glasfenster „Herz Jesu” in der St. Bartholomäuskirche in Działoszyn • Vitráž „srdce Ježiše” v kostele sv. Bartoloměje v Działoszynie 4. Kościół pw. Narodzenia NMP w Jędrzychowicach - dawny kościół obronny • Marie-Geburtskirche in Jędrzychowice - die ehemalige Wehrkirche • Kostel Narození Nejsvětší Panny Marie v Jędrzychowicach - byvaly kostel obranný 5. Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Gronowie • Kirche Maria Königin der Polnischen Krone in Gronów • Kostel Nejsvětší Panny Marie Králove polské koruny v Gronowie 6. Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Łagowie • Kirche des Heiligen Anton von Padua in Łagów • Kostel sv. Antonína Padewského v Łagowie 7. Kościół pw. św. Bartłomieja w Działoszynie • St. Bartholomäuskirche in Działoszyn • Kostel sv. Bartoloměje v Działoszynie 8. Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu w Pieńsku • Kirche des Heiligen Franziskus von Assisi in Pieńsk • Kostel sv. Františka z Assisi v Pieńsku

Jugend / Bildung