Aufrufe
vor 3 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

14 15 Krajobraz

14 15 Krajobraz Landschaft Krajina Przyroda Natur Příroda Powiat zgorzelecki dzieli się na dwie, odmienne części: północną, nizinną, leżącą na terenie Borów Dolnośląskich, i południową, podgórską, na Pogórzu Izerskim. Każda z nich, ze względu na specyficzne podłoże i klimat, jest inna. Każda ma własne krajobrazy i różne, choć równie cenne, zasoby przyrody. Zielona północ i uprzemysłowione południe, z kopalnią odkrywkową i elektrownią, różnicują powiat, czyniąc go atrakcyjnym, wyjątkowym i zaskakującym. Der Landkreis Zgorzelec teilt sich in zwei sehr unterschiedliche Landschaften: im Norden herrscht das Tiefland mit Bory Dolnośląskie vor und im Süden erstrecken sich die bergigen Ausläufe von Pogórze Izerskie. Jeder von diesen Teilen zeichnet sich durch seine eigenartige Lage und Klimaverhältnisse aus. Jeder hat seine Landschaften und verschiedene, wenn auch gleichermaßen wertvolle Naturressourcen. Der grüne Norden und der durch Industrie geprägte Süden mit dem Tagebau und Kraftwerk lassen den Landkreis abwechslungsreich erscheinen sowie machen ihn attraktiv, einzigartig und voller Überraschungen. Zgorzelecký okres je rozdělen na dvě samostatné části: severní, nížinná, ležící v oblasti Dolnoslezských Borů a jižní, podhorskou, na Jizerské Vysočině. Každá z nich, s ohledem na specifickou polohu a klimat se liší. Každá z nich má svou vlastní krajinu a odlišné, ale stejně cenné přírodní zdroje. Zelený sever a průmyslový jih, s povrchovým dolem a elektrárnou, rozlišuji okres, dělajic ho atraktivním, unikátním a překvapujícím. Powiat zgorzelecki może pochwalić się niezwykłym bogactwem flory i fauny. Świat roślin i zwierząt jest reprezentowany przez unikatowe gatunki, co czyni obszar powiatu niepowtarzalnym. Osobliwości przyrodnicze występujące na terenie Puszczy Zgorzeleckiej wyróżniają region nie tylko w skali kraju, ale i Europy Środkowej. Jednym z takich okazów jest polodowcowy relikt - sosna drzewokosa (zwana sosną błotną), występująca w rezerwacie przyrody „Torfowisko pod Węglińcem”, czy też grzybień północny, którego stanowiska w Puszczy należą w Polsce do najbardziej wysuniętych na Der Landkreis Zgorzelec weist eine erstaunliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren auf. In dieser Pflanzen- und Tierwelt sind seltene Gattungen vertreten, die diese Gegend zu einer eimaligen Region machen. Durch diverse Naturbesonderheiten, die in Puszcza Zgorzelecka vorkommen, fällt diese Gegend nicht sich nur in Polen sondern auch in Mitteleuropa auf. Unter diesen gibt es das postglaziale Relikt - Pinus x rhaetica (auch Sumpfkiefer genannt), die im Naturschutzgebiet „Torfowisko pod Węglińcem” vorkommt, sowie die kleine Seerose, deren Standorte in der Puszcza Zgorzelecka zu den am Zgorzelecký okres se může pochlubit mimořádně bohatou flórou a faunou. Svět rostlin a zviřat je reprezentován jedinečnými druhy, což děla území okresu unikátním. Přírodní zvláštností vyskytující se v oblasti Zgorzelecké Pustiny liší region nejen v vnitrostátní stupnici, ale i střední Evropy. Jedním z těchto vzorků je post-glaciální relikt - stromokosá borovice (zvana blátní borovici), vyskytující se v přírodní rezervaci „Rašeliniště pod Węglińcem”, nebo leknín severu, jejichž postavení v Pustině patří v Polsku mezi nejjižnější. Bahenní vřesovec, hnědá přyhělka a mnoholodyžní 2 1 3 4 południe. Wrzosiec bagienny, przygiełka brunatna oraz ponikło wielołodygowe to najcenniejsze gatunki wśród roślin atlantyckich. Dla ich ochrony, a przede wszystkim dla ochrony siedlisk wrzośca bagiennego, w ostatnich latach utworzono rezerwat pn. „Wrzosiec koło Piasecznej”. südlichsten gelegenen Standorten in Polen gehören. Die Glocken-Heide, die braune Schnabelbinse sowie die Vielstängelige Sumpfbinse sind die wertvollsten Pflanzenarten unter den atlantischen Gattungen. Um diese Pflanzen zu schützen und vor allem um den Schutz für die Standorte der Glocken-Heide zu bieten, wurde in den letzten Jahren das Naturschutzgebiet „Wrzosiec koło Piasecznej” eingerichtet. poniklo to jsou nejcennější druhy mezi atlantické rostlinnosti. Pro jejich ochranu, a to zejména pro ochranu bahenního vřesovce, v posledních letech byla vytvořena rezervace zvana „Rašeliniště blízko Piaseczne”. 1. Kanie czarne (Milvus migrans) 2. Przełom Nysy Łużyckiej • Durchbruch von Nysa Łużycka • Přelom řeky Lužické Nisy 3. Rzeka Czerna Mała w Borach Dolnośląskich • Fluss Czerna Mała in Bory Dolnośląskie • Řeka Černa malá v Dolnoslezských borach 4. Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)

Jugend / Bildung