Aufrufe
vor 4 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

Powiat

Powiat Zgorzelecki zgorzelecki Landkreis Zgorzelec Zgorzelecký okres Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Zawidów, Węgliniec, Zgorzelec W skład powiatu zgorzeleckiego wchodzi siedem gmin. Są to dwie gminy miejskie: Zawidów - usytuowany na Pogórzu Izerskim, sąsiadujący z czeskimi Habarticami oraz Zgorzelec - położony na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, będący stolicą powiatu, tworzący wraz z niemieckim Görlitz - Europamiasto Zgorzelec-Görlitz. W granicach powiatu leżą także trzy gminy miejsko-wiejskie: Bogatynia - położona na styku granic Polski, Czech i Niemiec, główny ośrodek przemysłowy powiatu i Kraina Domów Der Landkreis Zgorzelec besteht aus sieben Gemeinden. Zwei davon sind Stadtgemeinden: Zawidów - ist in Pogórze Izerskie situiert und grenzt an die tschechische Stadt Habartice - und Zgorzelec - ist am rechten Ufer des Flusses Nysa Łużycka gelegen, ist eine Kreisstadt und bildet mit der deutschen Stadt Görlitz - die Europastadt Zgorzelec-Görlitz. Zum Landkreis gehören auch drei Stadt- und Landgemeinden: Bogatynia - liegt im deutsch-polnisch-tschechischen Dreiländereck und ist Zgorzelecký okres se skládá ze sedmi obcí. Jedná se o dvě městské obce: Zawidów - nacházejici se v Jizerské vysočině, sousedujici s českými Habarticami a také Zgorzelec - nacházejici se na pravém břehu Lužické Nisy, budouci hlavním městem okresu, tvoříci spolu s německým Görlitz - Evropaměsto Zgorzelec-Görlitz. V hranicech okresu leži také tři městsko-venkovní obce: Bogatynia - ležíci na spojeni hranic Polská, České republiky a Německá, hlavní průmyslové centrum okresu a Kra- W obrębie powiatu zgorzeleckiego znajdują się również dwie gminy wiejskie: Sulików - z zabytkową zabudową mieszczańską o konstrukcji szachulcowej i kopalnią bazaltu oraz Zgorzelec - bogata zarówno w zabytki, jak i centra handlowe. Im Landkreis Zgorzelec gibt es noch zwei Landgemeinden: Sulików - mit historischen Fachwerkhäusern und einem Basaltbergwerk sowie Zgorzelec - reich an Sehenswürdigkeiten und Handelszentren. V rámci zgorzeleckého okresu existují také dvě venkovské obce: Sulików - s historickými buržoazními budovami o šachulcové konstrukcji a důlem čediče a také obec Zgorzelec - bohatá zaroveň na památky jak i nákupní střediska. 2 3 4 5 1 6 Przysłupowych zarazem, Pieńsk - z malowniczymi pejzażami i ścieżkami rowerowymi, graniczący z niemiecką Deschką, Węgliniec - położony na terenie Borów Dolnośląskich, najważniejszy kolejowy węzeł komunikacyjny powiatu, istotny dla regionu dolnośląskiego. das wichtigste Industriezentrum des Landkreises sowie der Kern von Umgebindeland, Pieńsk - ein Ort mit malerischen Landschaften und Radwegen, der an das deutsche Deschka grenzt, Węgliniec - ist in den Bory Dolnośląskie gelegen und gilt als der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt im Landkreis und als ein wichtiger Bahnknoten für Niederschlesien. jina Přisloupových Domů zároveň, Pieńsk - s malebnou krajinou a cyklistickými stežkami, hraničici z německou Deschkou, Węgliniec - ležici na územi Dolnoslezských Borů, nejdůležitější železniční uzel komunikační okresu, důležitý pro oblast Dolního Slezska. 7 1. Panorama Zgorzelca • Stadtpanorama von Zgorzelec • Panorama Zgorzelca 2. Deptak w Pieńsku • Promenade in Pieńsk • Promenáda v Pieńsku 3. Rynek w Sulikowie • Marktplatz in Sulików • Náměstí v Sulikowie 4. Ulica Daszyńskiego w Bogatyni • Daszyński Straße in Bogatynia • Ulica Daszyńskiego v Bogatyni 5. Panorama Węglińca • Stadtpanorama von Węgliniec • Panorama Węglińca 6. Przedmieście Nyskie w Zgorzelcu • Stadtteil Przedmieście Nyskie in Zgorzelec • Niské Předměstí v Zgorzelci 7. Panorama Zawidowa • Stadtpanorama von Zawidów • Panorama Zawidowa

Jugend / Bildung

Strategie / Planung