Aufrufe
vor 3 Jahren

Grenzenlose Augenblicke - Landratsamt Zgorzelec

 • Text
 • Verwaltung
 • Projekt
 • Goerlitz
 • Kooperation
 • Zgorzelec
 • Landkreis
 • Bogatynia
 • Powiatu
 • Okresu
 • Kirche
 • Powiat
 • Bogatyni
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

Styk trzech granic,

Styk trzech granic, malownicze krajobrazy, niezwykła przyroda, perły architektury, dobra kuchnia i gościnność mieszkańców to powody, dla których warto bliżej poznać powiat zgorzelecki. Dreiländereck, malerische Landschaften, phantastische Natur, viele Perlen der Architektur, eine gute Küche und die Gastfreundlichkeit der Einwohner sind Gründe, für die es sich durchaus lohnt, den Landkreis Zgorzelec näher kennen zu lernen. Turystyka Tourismus Kraina Domów Przysłupowych Powiat zgorzelecki słynie z oryginalnego budownictwa przysłupowo-zrębowego, tzw. zabudowy łużyckiej. Ta perełka na naszych terenach jest wyjątkowa także na skalę europejską, dlatego nie bez powodu obszar pogranicza polsko-czesko-niemieckiego jest nazywany Krainą Domów Przysłupowych. Łączą one w sobie zalety słowiańskiej konstrukcji zrębowej i przybyłej z głębi Niemiec techniki szachulcowej. Izba zrębowa została dodatkowo otoczona stojącymi przy niej słupami, na których spoczywa górna kondygnacja lub więźba dachowa. Największe skupi- Turistika Umgebindeland Der Landkreis Zgorzelec ist durch seine originellen Umgebindehäuser, auch Lausitzer Bauweise genannt, berühmt. Diese architektonische Perle ist nicht nur lokal sondern auch europaweit etwas Besonderes. Der deutsch-polnisch-tschechische Grenzbereich wird daher nicht ohne Grund als Land der Umgebindehäuser bezeichnet. Dieser Haustyp vereint die Konstruktionsmerkmale der slawischen Blockbauweise und der deutschen Fachwerkhäuser, die aus dem Landesinneren stammten. Die Blockstubenwände wurden zusätzlich von einem Tragwerk „umbunden”, auf dem Krajina Přisloupových Domů Zgorzelecký okres je známý pro své originální přisloupovo-srubové konstrukce, tzv. lužické budovy. Tento klenot našeho regionu je také unikátní v evropském měřítku, a proto ne bez důvodu oblast polsko-česko-německého pohraniči je zvaný Krajinou Přisloupových Domů. Spojují one v sobě výhody slovanské srubové konstrukce a pohazejici z hlubiny Německa šachulecké techniky. Srubová komora byla dále obklopena stojícími vedle ní sloupy, na kterých spočívá horní kondignace a střešní vazba. Největší skupinu „přisloupů” je můžna uvidět Spojení třech hranic, malebná krajina, neobvyklá přiroda, perly architektury, skvělá kuchyň a pohostinnost obyvatel jsou důvody, proč byste měli bliže poznat zgorzelecký okres. 1 3 2 1. „Ostry Narożnik” w Sulikowie • „Ostry Narożnik” in Sulików • „Ostrý Roh” v Sulikowie 2. „Dom Zegarmistrza” w Bogatyni • „Dom Zegarmistrza” in Bogatynia • „Dům Hodináře” v Bogatyni 3. „Dom Kołodzieja” w Zgorzelcu • „Dom Kołodzieja” in Zgorzelec • „Dům Koláře” v Zgorzelci 3 sko „przysłupów” można obejrzeć w Gminie Bogatynia. Najbardziej reprezentacyjny jest modelowo odrestaurowany „Dom Zegarmistrza” przy ulicy Waryńskiego 17 w Bogatyni. Za renowację, budynek ten otrzymał nagrodę główną w konkursie „Fasada Roku 2010”. Niezwykle interesującym obiektem jest znajdujący się w Zgorzelcu „Dom Kołodzieja”, w którym obecnie mieszczą się restauracja oraz przytulny pensjonat. Obiekt został translokowany z nieistniejących już Wigancic Żytawskich. W Sulikowie warto zwrócić uwagę na dwa mieszczańskie barokowe domy o konstrukcji szachulcowej i drewnianych podcieniach. Stanowią one pozostałość dawnej zabudowy śródrynkowej. Jeden z nich, powstały w 1688 r., nazywany „Ostrym Narożnikiem”, był własnością sulikowskich piekarzy. das Dach oder das Fachwerkobergeschoss ruht. Die meisten Umgebindehäuser sind in der Gemeinde Bogatynia anzutreffen. Das repräsentativste Haus - „Dom Zegarmistrza” - in der Waryński Str. 17 in Bogatynia - wurde musterhaft restauriert. Für diese Renovierung wurde dieses Bauwerk mit dem Hauptpreis im Wettbewerb „Fasada Roku 2010” ausgezeichnet. Ein durchaus interessantes Gebäude ist ebenfalls das in Zgorzelec befindliche „Dom Kołodzieja”, in dem ein Restaurant und eine gemütliche Pension eingerichtet wurden. Das Gebäude wurde aus dem heutzutage nicht mehr bestehenden Dorf Wigancice Żytawskie nach Zgorzelec verlegt. In Sulików sind zwei barocke Bürgerhäuser mit Fachwerkkonstruktion und hölzernen Bogengängen besonders bemerkenswert. Sie stellen Überreste der früheren Bebauung am Markt dar. Eines dieser Häuser, das 1688 errichtet wurde und „Ostry Narożnik” genannt wird, war einst Eigentum einer Bäckerfamilie aus Sulików. v obci Bogatynia. Nejreprezentativnější je příkladně obnoven „Dům Hodináře” na ulici Waryńskiego 17 v Bogatyni. Za rekonstrukce, tato stavba obdržela první cenu v soutěži „Fasáda roku 2010”. Velice zajímavým obiektem je nacházejici se v Zgorzelci „Dům Koláře”, ve kterém nyní sídlí restaurace a útulný penzion. Budova byla přesunuta z dnes neexestuicích už Wigancic Żytawskich. V Sulikowie stojí za pozornost dvě barokní měšťanské domy o roubené konstrukci a dřevěných arkádach. Jsou one pozůstatkem starých mezináměstních budov. Jeden z nich, postavený v roce 1688, nazvaný „Ostrým Rohem”, patřil sulikowským pekařim.

Jugend / Bildung