Aufrufe
vor 3 Jahren

Grenzenlose Augenblicke

 • Text
 • Kooperation
 • Grenzraum
 • Nachbarland
 • Goerlitz
 • Polnisch
 • Landkreis
 • Zgorzelec
 • Powiat
 • Powiatu
 • Muzeum
 • Centrum
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

20 Edukacja - gotowi na

20 Edukacja - gotowi na przyszłość/Vzdělávání – buďme fit pro budoucnost Bildung FIT FÜR DIE ZUKUNFT Oferta edukacyjna Saksonii sięga od szkół podstawowych poprzez gminazja, szkoły średnie, szkoły zawodowe aż do szkół oferujących drugą ścieżkę edukacyjną. Dzieci w wieku 3-6 lat mogą uczęszczać do placówek przedszkolnych. Uczniowie wymagający pomocy otrzymują wsparcie indywidualne lub są edukowani 60 Hochschulcampus in Zittau 61 Forschungsbereich der Hochschule Zittau/Görlitz 62 Im Hörsaal 63 Im Hörsaal Die sächsische Bildungslandschaft erstreckt sich von der Grundschule über die Mittelschulen, Gymnasien sowie die Berufsbildenden Schulen bis zu den Schulen des zweiten Bildungsweges. Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren können Kindertagesstätten besuchen. Schüler mit Handicap werden in verschiedenen Förderschulen individuell gefördert oder integrativ in den anderen Schularten beschult. Nach erfolgreichem Abschluss des Gymnasiums kann an Hochschulen oder Universitäten studiert werden. Im Landkreis erfolgt eine wissenschaftliche Ausbildung an der Hochschule Zittau/Görlitz und am Internationalen Hochschulinstitut Zittau. Eine wichtige Rolle spielt die Neiße University, mit Aus- w grupach integracyjnych różnych typów szkół. Po ukończeniu szkoły średniej można podjąć studia w szkołach wyższych i na uniwersytetach. W powiecie Görlitz kształcenie odbywa się w Wyższej Szkole Zawodowej Zittau/Görlitz oraz w Międzynarodowym Instytucie Szkolnictwa Wyższego w Zittau. Ważną rolę odgrywa Neiße University, z ośrodkami kształcenia na Saská vzdělávací scéna prochází od základní školy, střední školy a gymnázia až po školy dalšího vzdělávání. Děti ve věku 3 – 6 let navštěvují mateřské školy, žáci s handicapem mají možnost navštěvovat speciální školy, kde probíhá individuální výuka nebo jsou integrováni do výuky na ostatních školách. Po úspěšném absolvování gymnázia mohou studenti nastoupit na vysoké školy či univerzity. V okrese je možné získat vysokoškolské odborné vzdělání na Vysoké škole (HS Zittau/Görlitz) i na Mezinárodním vysokoškolském institutu (Internationales Hochschulinstitut Zittau). Důležitou roli hraje také Univerzita Nisa (Neiße University), s výukou na TU Liberec, HS Zittau/Görlitz a TU Wroclaw.

Edukacja - gotowi na przyszłość/Vzdělávání – buďme fit pro budoucnost Bildung FIT FÜR DIE ZUKUNFT 21 bildung an der TU Liberec, der Hochschule Zittau/Görlitz und der TU Wroclaw. Im Landkreis Görlitz gibt es derzeit: 13 Förderschulen, 60 Grundschulen 27 Mittelschulen, 9 Gymnasien, 26 Standorte für Berufliche Bildung, 2 Hochschulen. In Schulträgerschaft des Landkreises Politechnice w Libercu, w Wyższej Szkole Zawodowej Zittau/Görlitz i Politechnice Wrocławskiej. Na terenie powiatu Görlitz działa obecnie: 13 szkół specjalnych, 60 szkół podstawowych, 27 gimnazjów. 9 szkół średnich, 26 ośrodków kształcenia zawodowego, 2 szkoły wyższe. Pod zarząd powiatu Görlitz podlega 5 szkół średnich, V okrese Görlitz je: 13 speciálních škol, 60 základních škol, 27 středních škol, 9 gymnázií, 26 subjektů pro odborné vzdělávání a 2 vysoké školy. Do kompetencí okresu spadá, 5 gymnázií, 8 speciálních škol a 6 odborných škol: Odborné vzdělávací centrum (Berufliches Schulzentrum) Weißwasser-Boxberg, Odborné vzdělávací 64 Hochschulstandort Görlitz 65 Studieren in Görlitz 66 Seniorenkolleg 67 Forschungsbereich in Zittau 68 Grenzüberschreitend lernen befinden sich 5 Gymnasien, 8 Förderschulen und folgende 6 Berufsbildende Schulen: Berufliches Schulzentrum Weißwasser-Boxberg, Berufliches Schulzentrum „Christoph Lüders” Görlitz, Berufliches Schulzentrum Löbau, Berufliches Schulzentrum Zittau, Fachschule für Landwirtschaft Löbau, Medizinische Berufsfachschule Zittau. 8 szkół specjalnych i 6 niżej wymienionych ośrodków kształcenia zawodowego: Szkolne Centrum Zawodowe Weißwasser- Boxberg, Szkolne Centrum Zawodowe „Christoph Lüders” w Görlitz, Szkolne Centrum Zawodowe w Löbau, Szkolne Centrum Zawodowe w Zittau, Rolnicza Szkoła Zawodowa w Löbau, Medyczna Szkoła Zawodowa w Zittau. centrum (Berufliches Schulzentrum „Christoph Lüders”) Görlitz, Odborné vzdělávací centrum (Berufliches Schulzentrum) Löbau, Odborné vzdělávací centrum (Berufliches Schulzentrum) Zittau, Odborná škola pro zemědělství (Fachschule für Landwirtschaft) Löbau, Lákařská odborná škola (Medizinische Berufsfachschule) Zittau.

Jugend / Bildung