Aufrufe
vor 3 Jahren

Grenzenlose Augenblicke

 • Text
 • Kooperation
 • Grenzraum
 • Nachbarland
 • Goerlitz
 • Polnisch
 • Landkreis
 • Zgorzelec
 • Powiat
 • Powiatu
 • Muzeum
 • Centrum
Publikation zum Projekt: „Die Kooperation der Verwaltungen – eine Chance auf die Entwicklung der Regionen“

22 Miejsce dla

22 Miejsce dla przemysłu/Hospodářství Wirtschaftsstandort WELTWEIT ENGAGIERT Wegen seiner Lage im Dreiländereck ist der Landkreis Görlitz ein attraktiver Wirtschaftsraum mit Chancen zur Erschließung neuer Absatz- und Zuliefermärkte. Großflächige Gewerbegebiete, grenzüberschreitende Fördermöglichkeiten sowie das Innovationspotenzial durch die Berufs-, Fach- und Hochschulen machen außerdem Powiat Görlitz ze względu na swoje położenie w trójkącie trzech państw jest przestrzenią atrakcyjną gospodarczo z szansami na pozyskanie nowych rynków zbytu i dostaw. Tę atrakcyjność podnoszą strefy przemysłowe o dużej powierzchni, transgraniczne możliwości wsparcia oraz potencjał innowacyjny zapewniany przez Díky své poloze v Trojzemí je okres Görlitz atraktivním místem pro rozvoj hospodářství s příležitostmi pro nové trhy prodeje produktů a subdodávek. Zajímavé jsou průmyslové zóny, přeshraniční dotační možnosti, inovační potenciál díky odborným, vyšším i vysokým školám. Okres dnes charakterizují velké podniky, ke 69 Siemens AG Görlitz 70 DB Waggonbau Niesky GmbH 71 Beim Abfischen 72 KREISEL Umwelttechnik GmbH & Co. KG interessant. Der Landkreis wird heute von den Großbetrieben Vattenfall, Siemens und Bombardier und einer überwiegend mittelständischen Wirtschaft mit einem breiten Branchenspektrum geprägt. Schwerpunkte sind der Maschinenbau, die Metallver- und -bearbeitung, die Energiewirtschaft, die Elektrotechnik/Elektronik, der Fahrzeugbau, die Textil- und Beklei- szkolnictwo zawodowe wszystkich szczebli. Na terenie powiatu działa obecnie kilka dużych przedsiębiorstw takich jak Vattenfall, Siemens, Bombardier i znacznie więcej zakładów średniej wielkości reprezentujących całe branżowe spektrum. Do dominujących gałęzi przemysłu zalicza się budowę maszyn, obróbkę metali, przemysł energetyczny, elektrotechniczny/elektroniczny, kterým patří Vattenfall, Siemens a Bombardier, ale i malé a střední podniky se širokým spektrem specializace. Hlavními obory je strojírenství, zpracování kovů, energetické hospodářství, elektrotechnika/elektronika, automobilový průmysl, textilní a oděvní průmysl i zpracování plastů. I pro nové obory je okres vhodnou lokalitou. V posledních 15-ti letech se zde rozvíjí obory, jako

Miejsce dla przemysłu/Hospodářství Wirtschaftsstandort WELTWEIT ENGAGIERT 23 dungsindustrie sowie die Kunststoffverarbeitung. Innovativen Branchen empfiehlt sich der Landkreis ebenfalls als guter Standort. Unternehmen der Umwelttechnik und Biotechnologie, der Kommunikation und Informatik sowie technischer Textilien haben sich in den vergangenen 15 Jahren angesiedelt oder wurden neu budowę pojazdów, przemysł tekstylny i odzieżowy oraz przemysł tworzyw sztucznych. Powiat poleca się jako dobre miejsce do lokalizacji innowacyjnych branż przemysłowych. W regionie w ciągu minionych 15 lat osiedliły się lub zostały założone przedsiębiorstwa zajmujące się techniką środowiskową, biotechnologią, jsou ekotechnologie, biotechnologie, informatika a komunikace i technický textil. Výrazným vývojem prošel i sektor služeb. Partnerem v hospodářské oblasti je HS Zittau/Görlitz se svými pobočkami v Žitavě a Görlitz. Vědecký potenciál podporuje využívání nových technologií, především 73 Herrnhuter Sterne GmbH 74 Frottana Textil GmbH & Co. KG Großschönau 75 Farbglashütte Reichenbach GmbH 76 SSL Maschinenbau GmbH Eibau gegründet. Auch der Dienstleistungssektor hat sich beachtlich entwickelt. Als Partner der Wirtschaft stehen die in Zittau und Görlitz ansässigen Hochschulen zur Verfügung. Das wissenschaftliche Potenzial dieser Einrichtungen fördert die Anwendung neuer Technologien, speziell die Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur Energiegewinnung. komunikacją, informatyką oraz tekstyliami technicznymi. Także sektor usług rozwinął się znacznym stopniu. W roli partnerów gospodarczych pozostają do dyspozycji miejscowe szkoły wyższe w Zittau i Görlitz. Potencjał naukowy tych ośrodków wspiera zastosowanie nowych technologii, a zwłaszcza wykorzystanie surowców odnawialnych do pozyskiwania energii. 77 Frottana Großschönau pro zpracování rychlerostoucích rostlin k energetickému využití.

Jugend / Bildung