Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.1.4 Setkávání občanů a institucí Přeshraniční setkávání a spolupráce občanů jsou základními předpoklady pro vytvoření nové kultury vzájemného uznání a pro lepší soužití. Vedle toho jsou jazykové znalosti jazyka sousedů a také chápání forem chování jiných kultur (rozdíly v mentalitě) nutné pro odbourávání existujících výhrad a obav. Cíle: • Podpora přeshraničních aktivit občanů, spolků, správ, institucí a zařízení ve všech oblastech společenského života • Podpora kulturních, uměleckých a sportovních událostí • Vytvoření rámcových podmínek a perspektiv pro zprostředkování sociálních kompetencí občanům • Zlepšení vzájemného chápání a informovanosti obyvatelstva o sousedních zemích • Podpora a zachování přeshraničních potenciálů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, posílení soudržnosti a identifikace se společným prostorem pro život • Šíření znalostí o strukturálních, hospodářských, sociokulturních a historických podmínkách v přeshraničních regionech • Zvýšení angažovanosti občanů a lokálních aktérů prostřednictvím kooperací a výměn ve všech oblastech společenského života • Zlepšení dotačních procedur Fondu malých projektů pro rozvoj kontinuity společných projektů • Nastolení symetrického finančního vybavení a stejných dotačních pravidel na obou stranách hranice • Plošné poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb Seite 12 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 3.2 Rozvojové cíle priority 2 3.2.1 Doprava Euroregion Neisse-Nisa-Nysa se nachází na průsečíku důležitých dopravních os. Hustota dopravní sítě je ve všech třech zemích rozdílná. Mimo to jsou zde také kvalitativní rozdíly. Dobře vybudovaná přeshraniční dopravní síť je předpokladem pro hospodářský rozvoj celého regionu. Cíle: • Rozvoj výkonných přeshraničních dopravních spojení (např. výstavba B 178 neu - I35) • Rozvoj integrované přeshraniční veřejné regionální osobní a železniční regionální dopravy odpovídající potřebě • Vytváření dodatečných hraničních přechodů a hraničních mostů odpovídající potřebě • Zlepšení napojení na transevropské sítě (dálková a nákladní doprava) • Výstavba železniční tratě Cottbus–Görlitz–Liberec se zvláštním zohlednění úseku Zittau– Hrádek n. N., elektrifikace trati Wegliniec–Görlitz–Dresden • Vytvoření nového a lepšího marketingu stávajících mezinárodních dopravních nabídek prostřednictvím atraktivních přeshraničních tarifů, mimo jiné prostřednictvím dalšího rozvoje jízdenky Euro-Neisse-Ticket/Libnet+ (ENT) Seite 13 Görlitz / Bautzen – Mai/Juni 2013

Jugend / Bildung