Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Příloha 6.2 Matice

Příloha 6.2 Matice priorit okresů Görlitz a Bautzen Témata Přeshraniční priority okr. Bautzen (0-5) Přeshraniční priority okr. Görlitz (0-5) Společné priority přeshraniční spolupráce okresů Görlitz a Bautzen Bezpečnost (ochrana před katastrofami, policie, hasiči, protipovodňová ochrana atd.) a 5 5 5 zajištění životních podmínek (záchranné služby, zásobování a odstraňování, zdravotnictví, veterinární služby, sociální začleňování a infrastruktura / boj proti chudobě) Cestovní ruch 5 5 5 Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) 4 5 5 People-to-people (setkávání např. umění, sport, kultura, partnerská spolupráce) 5 4 5 Doprava (veřejná regionální osobní doprava, železniční regionální osobní doprava) 4 4 4 Kultura (kulturní krajina, ochrana památek, velké projekty) 4 4 4 Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů 3 3 3 Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniku zvláště v oblastech obchodu / 3 3 3 hospodářské podpory (společná koordinace), trh práce Věda, výzkum, inovace 3 3 3 Energie a ochrana klimatu (vč. snížení emisí CO2) 2 3 3 Územní plánování, regionální a lokální plánování 2 2 2 Informační a komunikační technologie (rychlý internet) 2 2 2 Vysvětlení hodnocení 0-5 0 Žádná priorita 1 Velmi nízká priorita 2 Nízká priorita 3 Střední priorita 4 vysoká priorita 5 Velmi vysoká priorita

Jugend / Bildung