Aufrufe
vor 3 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Hlavní akční oblasti

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Sestavení a zpracování realizoval: Okres Görlitz, Úřad rozvoje okresu (vedoucí) Okres Bautzen Euroregion Neisse e. V. Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Strana 2 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Hlavní akční oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Obsah 1. ÚVOD............................................................................................................................................................. 4 1.1 VÝCHOZÍ SITUACE ...................................................................................................................................... 5 1.2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍCH AKČNÍCH OBLASTÍ ................................................................................... 6 2. HODNOCENÍ PŘESHRANIČNÍCH PRIORIT ............................................................................................... 7 3. PŘESHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ CÍLE ........................................................................................................... 8 3.1 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 1 ...................................................................................................................... 8 3.1.1 Bezpečnost ...................................................................................................................................... 8 3.1.2 Cestovní ruch ................................................................................................................................. 10 3.1.3 Celoživotní učení (vzdělávání, kvalifikace) .................................................................................... 11 3.1.4 Setkávání občanů a institucí .......................................................................................................... 12 3.2 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 2 .................................................................................................................... 13 3.2.1 Doprava.......................................................................................................................................... 13 3.2.2 Kultura ............................................................................................................................................ 14 3.3 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 3 .................................................................................................................... 15 3.3.1 Ochrana životního prostředí, udržitelné využívání zdrojů .............................................................. 15 3.3.2 Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ........................................................ 16 3.3.3 Věda, výzkum, inovace .................................................................................................................. 17 3.3.4 Energie, ochrana klimatu ............................................................................................................... 18 3.4 ROZVOJOVÉ CÍLE PRIORITY 4 .................................................................................................................... 19 3.4.1 Územní plánování, regionální a lokální plány ................................................................................ 19 3.4.2 Informační a komunikační technologie .......................................................................................... 20 4. ZVLÁŠTNOSTI DOTAČNÍ PODPORY MALÝCH PROJEKTŮ .................................................................. 21 5. RESUMÉ A VÝHLED .................................................................................................................................. 23 6. PŘÍLOHA ..................................................................................................................................................... 24 6.1 HODNOTÍCÍ MATICE .................................................................................................................................. 24 6.1.1 Hodnotící matice okresu Görlitz ..................................................................................................... 24 6.1.2 Hodnotící matice okresu Bautzen .................................................................................................. 24 6.2 MATICE PRIORIT OKRESŮ GÖRLITZ A BAUTZEN ......................................................................................... 24 6.3 VÝTAH ZE STRATEGIE EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA (ČESKO-POLSKÁ ČÁST) ...................................... 24 6.3.1 Obsah ............................................................................................................................................. 24 6.3.2 Vize ................................................................................................................................................ 24 6.4 NÁVRH HARMONIZACE .............................................................................................................................. 24 Strana 3 Görlitz / Bautzen – květen/červen 2013

Jugend / Bildung