Aufrufe
vor 2 Jahren

Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen (CZ)

 • Text
 • Bautzen
 • Euroregionu
 • Oblasti
 • Oblast
 • Strategii
 • Podpora
 • Ochrana
 • Rozvoj
 • Kultura
 • Doprava
Handlungsschwerpunkte der Landkreise Görlitz und Bautzen für die Strategie der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Příloha 6.3.1 VÝTAH

Příloha 6.3.1 VÝTAH ZE STRATEGIE EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA (ČESKO-POLSKÁ ČÁST) OBSAH 1. UVOD 2. PROCES ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU NISA 2014-2020 2.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ A HARMONOGRAM 2.2 GRÉMIA STRATEGIE A JEJICH ROLE 3. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA ČESKÉ A POLSKÉ ČÁSTI ERN 3.1 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ ÚZEMÍ 3.2 OBYVATELSTVO, SITUACE NA TRHU PRÁCE 3.3 HOSPODÁŘSTVÍ, PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A CESTOVNÍ RUCH 3.4 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 3.5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3.6 BEZPEČNOST 3.7 KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 4. SWOT ANALÝZA 4.1 PRIORITNÍ OBLAST A: DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 4.2 PRIORITNÍ OBLAST B: HOSPODÁŘSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH 4.3 PRIORITNÍ OBLAST C: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 4.4 PRIORITNÍ OBLAST D: BEZPEČNOST 4.5 PRIORITNÍ OBLAST E: KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 5. VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE 5.1 VIZE EUROREGIONU NISA 5.2 PRIORITNÍ OBLASTI 6. PRIORITNÍ OBLASTI, TEMATICKÉ OBLASTI A ROZVOJOVÁ OPATŘENÍ 6.1 STRUKTURA PRIORITNÍCH OBLASTÍ A JEJICH SPECIFIKACE DO TEMATICKÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ 6.2 PRIORITNÍ OBLAST A: DOPRAVNÍ DOSTUPNOST TEMATICKÁ OBLAST A.1: SILNIČNÍ DOPRAVA TEMATICKÁ OBLAST A.2: ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 6.3 PRIORITNÍ OBLAST B: HOSPODÁŘSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH TEMATICKÁ OBLAST B.1: HOSPODÁŘSTVÍ TEMATICKÁ OBLAST B.2: CESTOVNÍ RUCH TEMATICKÁ OBLAST B.3: ENERGETIKA 6.4 PRIORITNÍ OBLAST C: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TEMATICKÁ OBLAST C.1: ČISTÁ NISA TEMATICKÁ OBLAST C.2: LESY 6.5 PRIORITNÍ OBLAST D: BEZPEČNOST TEMATICKÁ OBLAST D.1: KRIZOVÝ MANAGEMENT TEMATICKÁ OBLAST D.2: ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY TEMATICKÁ OBLAST D.3: VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 6.6 PRIORITNÍ OBLAST E: KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ TEMATICKÁ OBLAST E.1: ŠKOLSTVÍ TEMATICKÁ OBLAST E.2: KNIHOVNY TEMATICKÁ OBLAST E.3: PAMÁTKY TEMATICKÁ OBLAST E.4: HISTORIE

Jugend / Bildung