kreisentwicklung
Aufrufe
vor 4 Jahren

Handreichung - Feste und Traditionen in PL & D

  • Text
  • Goerlitz
  • Landkreis
  • Polen
  • Handreichung
  • Traditionen
  • Deutschland
  • Kinder

Karneval – Karnawał 2

Karneval – Karnawał 2 Autorka: Dominika Namaczyńska 1. Cele: • Dzieci poznają tradycje związane z karnawałem w kraju sąsiada. • Dzieci słuchają i rozumieją treść piosenki „Karneval im Kindergarten”. • Dzieci rozumieją wybrane słowa występujące w piosence. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 – 6 lat. 3. Czas trwania: 1,5 godziny. 4. Słownictwo: • Zwroty: in die Hände klatschen (klaskać w dłonie), auf die Knie klatschen (klepać się po kolanach); sich im Kreis drehen (kręcić się w kółko); mit den Füßen stampfen (tupać nogami), Hände hoch strecken (wyciągać ręce do góry), in die Höhe springen (skakać do góry), in die Hocke gehen (kucać). • Wyrazy dźwiękonaśladowcze: klatsch, klatsch (klask, klask), stampf, stampf (tup, tup). 5. Materiały dydaktyczne: rzutnik, laptop, tekst piosenki, kartki, farby, balony, flamastry. 6. Przebieg: • Nauczyciel(ka) prosi dzieci, aby odgadły temat zajęć, oglądając animację z piosenką „Karneval im Kindergarten” („Karnawał w przedszkolu”). Następnie dzieci oglądają animację ponownie – ich zadaniem jest zapamiętanie ruchów występujących w piosence (klaskać w dłonie, klepać się po kolanach, kręcić się w kółko, tupać nogami, wyciągać ręce do góry, skakać do góry, kucać). • Nauczyciel(ka) tłumaczy dzieciom treść piosenki. Dzieci słuchają jej ponownie i naśladują odpowiednie ruchy. • Zabawa ruchowa: Dzieci stoją w kole. Nauczyciel(ka) kolejno wymienia czynności i wykonuje odpowiedni ruch, zachęcając dzieci do naśladowania: o Wir klatschen in die Hände. o Wir klatschen auf die Knie. o Wir drehen uns im Kreis. o Wir stampfen mit den Füßen. o Wir springen in die Höhe. o Wir strecken unsere Hände hoch. o Wir gehen in die Hocke. • Nauczyciel(ka) pokazuje dzieciom zdjęcia z pochodów karnawałowych w Niemczech i opowiada o tej tradycji. • Zajęcia plastyczne – kolorowanki. • Zabawa ruchowa – „Balonikowe koła”. Każde dziecko otrzymuje po jednym balonie. Nauczyciel(ka) odtwarza piosenkę „Karneval im Kindergarten”, a dzieci tańczą odbijając balony. Gdy nauczyciel(ka) zatrzymuje nagranie, dzieci liczą, ile balonów trzyma w ręku, i tworzą koło składające się z tylu osób, np. jeżeli nauczyciel(ka) ma cztery balony, dzieci dobierają się czwórkami. • „Ja i mój balonik”: Dzieci flamastrem rysują na balonie minę, odpowiadającą na pytanie, czy podobały się im dzisiejsze zabawy w przedszkolu, czy są wesołe czy smutne. Dzieci zabierają baloniki do domu. Groß für Klein – Duzi dla małych strona /Seite 13

7. Tekst piosenki: „Karneval im Kindergarten“ Refrain: Karneval im Kindergarten, alle Kinder machen mit. Mia, Luis, Paul und Hanna, Emma und der kleine Nick. Wir klatschen in die Hände und drehen uns im Kreis. Wir stampfen mit den Füßen, das tut gut, wie jeder weiß. Stampf, stampf, klatsch, klatsch, stampf, stampf, stampf, klatsch, klatsch, klatsch. (2 x) Wir springen in die Höhe und machen uns ganz groß. Wir strecken uns‘re Hände hoch, ja heute ist was los. Wir gehen in die Hocke und klatschen auf die Knie, denn heute ist es lustig wie noch nie. Refrain Karneval im Kindergarten: „Wollˋn wir heute leise sein?“ Die Erzieher sagen ja, doch wir Kinder sagen nein. Wir wollen heute singen, klatschen und laut schrei‘n und morgen können wir dafür ganz brav und artig sein. „Karnawał w przedszkolu” Refren: Karnawał w przedszkolu, wszystkie dzieci biorą w nim udział. Mia, Luis, Paul i Hanna, Emma i mały Nick. Klaszczemy w dłonie i kręcimy się w kółko. Tupiemy nogami, jak każdy wie, to nam dobrze robi. Tup, tup, klask, klask, tup, tup, tup, klask, klask, klask. (2 x) Skaczemy do góry i robimy się duzi. Wyciągamy ręce do góry, tak, dzisiaj dużo się dzieje. Kucamy i klepiemy się po kolanach, bo dzisiaj jest wesoło jak nigdy. Refren Karnawał w przedszkolu: „Czy chcemy być dzisiaj cicho?” Wychowawcy mówią: tak, ale my – dzieci – mówimy: nie. Chcemy dzisiaj śpiewać, klaskać i głośno krzyczeć. Za to jutro możemy być grzeczni. Text, Musik, Gesang: Claudia Kisslinger Animacja dostępna jest na: https://www.youtube.com/watch?v=VylojevWO_M 8. Podstawowe informacje realioznawcze: Karnawał w Niemczech ma długą tradycję. W Kolonii, gdzie najhuczniej obchodzi się początek karnawału (ten czas nazywa się tam piątą porą roku), rozpoczyna się on 11 listopada o godzinie 11:11. Jednak w czasie między 12 listopada a 5 stycznia nie organizuje się zwykle balów karnawałowych ani innych głośnych imprez – te odbywają się począwszy od święta Trzech Króli do dnia poprzedzającego Środę Popielcową. W niektórych regionach Niemiec w ostatni czwartek karnawału (Weiberfastnacht) kobiety obcinają mężczyznom krawaty. Natomiast w ostatni poniedziałek karnawału (Rosenmontag) odbywają się w wielu miastach karnawałowe parady. 9. Załączniki: • Kolorowanki: Karnawał w przedszkolu (rys. Małgorzata Bartecka). 10. Wskazówka: • Wiele materiałów dydaktycznych na temat karnawału znajduje się na stronie http://www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/fasching_spezial.html. strona/Seite 14 Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech / Feste und Traditionen in Polen und Deutschland

Erfolgreich kopiert!

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung