kreisentwicklung
Aufrufe
vor 4 Jahren

Handreichung - Feste und Traditionen in PL & D

  • Text
  • Goerlitz
  • Landkreis
  • Polen
  • Handreichung
  • Traditionen
  • Deutschland
  • Kinder

Besuch des Osterhasen

Besuch des Osterhasen – Wizyta wielkanocnego zajączka 1. Cele: • Dzieci znają zwyczaj wielkanocny z kraju sąsiada, tj. przynoszenie słodkich prezentów przez zajączka. • Dzieci rozumieją treść piosenki „Hoppelhase Hans”. • Dzieci rozumieją zwrot „Wer bist du?”. • Dzieci rozumieją nazwy niektórych części ciała oraz znaczenie niektórych czasowników. • Dzieci potrafią się przedstawić w języku niemieckim. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 – 6 lat, maks. 20 uczestników. 3. Czas trwania: 2 godziny. 4. Słownictwo: • Der Hase (zając). • Nazwy niektórych części ciała: Finger (palce), Hüften (biodra), Arme (ramiona), Bein (noga). • Czasowniki: zuwinken (machać komuś), schlingern (kołysać się), hampeln (pajacować), stehen (stać), trampeln (tupać nogami). • Zwroty: „Wer bist du?“ „Ich bin…“. 5. Materiały dydaktyczne: • Puzzle z postacią zająca, maskotka zająca. • Nagranie piosenki „Hoppelhase Hans”, animacja z piosenką (https://www.youtube.com/ watch?v=ms6xmbajAWE). • Tablica interaktywna, tamburyn, hula-hop. • Paski kolorowego papieru, klej, nożyczki, papierowe talerzyki, paczki ze słodkimi niespodziankami. 6. Przebieg: • Nauczyciel(ka) mówi dzieciom, że zbliżają się święta wielkanocne. Każdy kraj ma swoje zwyczaje i tradycje dotyczące Wielkanocy. Na dzisiejszych zajęciach dzieci zapoznają się z jednym z niemieckich zwyczajów. Wiąże się on z pewnym zwierzątkiem. Żeby dowiedzieć się jakim, dzieci muszą ułożyć puzzle. Nauczyciel(ka) dzieli dzieci na dwu- lub trzyosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje do ułożenia obrazek zająca. Po ułożeniu obrazka dzieci odgadują, o czym będą dzisiejsze zajęcia (o zajączku). Nauczyciel(ka) wprowadza słowo „zając” w j. niemieckim – der Hase. • Nauczyciel(ka) opowiada dzieciom o zwyczaju obdarowywania dzieci słodkościami w Niemczech przez zajączka, następnie prosi dzieci, by obejrzały animację z piosenką „Hoppelhase Hans”. Nauczyciel(ka) rozmawia z dziećmi o treści piosenki. Zwraca uwagę na następujące zwroty: „Wer bist du?” (Kto Ty jesteś?) oraz „Ich bin…” (Ja jestem). • Następnie nauczyciel(ka) prosi dzieci, by odgadły, jakie części ciała występowały w piosence. Dzieci wskazują na palce, biodra, ramiona oraz nogi. Nauczyciel(ka) wskazuje i nazywa kolejno części ciała występujące w piosence w języku niemieckim. • Burza mózgów: Jakie ruchy można wykonywać częściami ciała, które występują w piosence? Czynności: zuwinken (machać komuś), schlingern (kołysać się), hampeln (pajacować), stehen (stać), trampeln (tupać nogami). • Nauczyciel(ka) ponownie odtwarza piosenkę i zaprasza dzieci do odtworzenia ruchem treści piosenki. (Można odtworzyć dzieciom także film https://www.youtube.com/watch?v=GxDu1beSa- ME). • Zabawa dydaktyczna „Potrafię się przedstawić”: Dzieci stoją w kole, nauczyciel(ka) znajduje się w środku koła i trzyma maskotkę zająca. Następnie zając przedstawia się: Ich bin Hans Hase. Wer Groß für Klein – Duzi dla małych strona /Seite 25 6 Autorka: Katarzyna Śpiewak

ist du? Nauczyciel(ka) wybiera dziecko i przekazuje mu maskotkę. Zadaniem dziecka jest odpowiedzieć na pytanie, a następnie zadać pytanie kolejnemu dziecku. • Zabawa ruchowa „Zając”: Zajączki siedzą w norkach (hula-hop) w przysiadzie, wznoszą ręce koło uszu i układają dłońmi do góry, pokazując w ten sposób zajęcze słuchy. Następnie wybiegają na łąkę, skaczą w rytm tamburyna. Słysząc dźwięk bębenka, wracają do swoich norek. Zabawę powtarzamy kilka razy. • Zabawa paluszkowa / matematyczna „Zajączki”. Dzieci oraz nauczyciel(ka) siedzą w kole i manipulują paluszkami zgodnie z treścią wierszyka. Wyciągają dłoń z pięcioma palcami przed siebie. Na słowa „Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?” zaginają jeden paluszek. Dalej analogicznie, aż zostanie piąstka. Przy słowach „Pięć zajączków małych już do mamy kica. Kocha je ogromnie mama zajęczyca” nauczyciel(ka) zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? Pięć zajączków małych kica na polanie. Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? Pięć zajączków małych już do mamy kica. Kocha je ogromnie mama zajęczyca. • Wykonanie pracy plastycznej pt. „Zając” z kolorowych pasków papieru: Dzieci sklejają końcówkami dwa paski papieru, tworząc głowę i tułów zająca. Następnie przecinają pasek na pół i również sklejają powstałe części, tworząc uszy zająca. Wszystkie elementy przyklejają do siebie. Powstałego zająca umieszczają na papierowym talerzyku, który służy jako podstawka. W trakcie pracy dzieci słuchają piosenki „Hoppelhase Hans”. • Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, szukanie paczek schowanych przez zajączka. 7. Podstawowe informacje realioznawcze: Znanym zwyczajem w Niemczech jest chowanie pisanek (dzisiaj częściej jajek czekoladowych) w mieszkaniu lub w ogrodzie. Dzieci wiedzą, że ukrył je tam wielkanocny zając. Czasami dzieci znajdują także małe gniazdka, w których schowane są drobne prezenty lub słodycze. Szukanie jajek odbywa się zwyczajowo w Wielkanocną Niedzielę, po uroczystym śniadaniu. Pierwsza wzmianka o tej tradycji pochodzi z rozprawy naukowej autorstwa Georga Franck zu Franckenau „De ovis paschalibus. Von Oster-Eyern” z roku 1682. Ale nie zawsze zając przynosił wielkanocne jajeczka. Do XVI wieku w różnych regionach krajów niemieckojęzycznych były to także: lis (Hesja), kukułka (Szwajcaria), kogut (Saksonia i Holsztyn) lub bocian (Turyngia). W Niemczech produkuje się rocznie około 200 milionów czekoladowych zajączków (dla porównania: około 145 milionów czekoladowych Mikołajów). strona/Seite 26 Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech / Feste und Traditionen in Polen und Deutschland

Erfolgreich kopiert!

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung