kreisentwicklung
Aufrufe
vor 4 Jahren

Handreichung - Feste und Traditionen in PL & D

  • Text
  • Goerlitz
  • Landkreis
  • Polen
  • Handreichung
  • Traditionen
  • Deutschland
  • Kinder

Osterei – Pisanka 10

Osterei – Pisanka 10 Autorka: Arleta Łapacz 1. Cele: • Dzieci rozumieją treść piosenki „Das Osterei”. • Dzieci wiedzą, że pisanki w Polsce i w Niemczech wykonuje się w podobny sposób, ale inaczej się nazywają. • Dzieci liczą w języku niemieckim do 5. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 lat. 3. Czas trwania: 30 minut. 4. Słownictwo: • Das Osterei. • Liczebniki główne: eins, zwei, drei, vier, fünf. 5. Materiały dydaktyczne: • Kolorowanka: pisanka. • 10 lub 15 pisanek przestrzennych. • Piosenka „Das Osterei“. 6. Przebieg: • Nauczyciel(ka) rozmawia z dziećmi na temat nadchodzących świąt wielkanocnych. Dzieci wymieniają, jakie ozdoby można wykonać przy okazji tych świąt (np. kurczaczek, zajączek, pisanka). Nauczyciel(ka) opowiada dzieciom, że ich rówieśnicy z Niemiec również przygotowują takie ozdoby, a następnie podaje dzieciom niemiecką nazwę pisanki – das Osterei – wskazując jednocześnie na przyniesioną na zajęcia pisankę. • Dzieci słuchają po raz pierwszy piosenki „Das Osterei”. Nauczyciel(ka) tłumaczy jej treść oraz opowiada o tradycji szukania wielkanocnych jajeczek ukrytych przez zajączka. Następnie mówi, że zajączek ukrył w sali pisanki i trzeba je odnaleźć. Dzieci odnajdują przy dźwiękach piosenki ukryte pisanki. 5 pisanek utrzymanych jest w jednej tonacji kolorystycznej, 5 następnych w innej. Dzieci układają pisanki w rzędach, a nauczyciel(ka) liczy je głośno w języku niemieckim: eins, zwei, drei, vier, fünf. Dzieci słuchają i powtarzają oraz wspólnie przeliczają pisanki w języku niemieckim. • Dzieci otrzymują szablony z brystolu w kształcie jajka. Dowolnie je kolorują lub ozdabiają wybraną techniką, słuchając przy tym piosenki „Das Osterei”. Wykonane ozdoby wieszane są w widocznym miejscu, grupowane po 5. • Na koniec zajęć nauczyciel(ka) ponownie pyta dzieci, jak brzmi słowo „pisanka” w języku niemieckim oraz prosi, aby przeliczyły pisanki w języku niemieckim. 7. Podstawowe informacje realioznawcze: Wielkanoc jest w Niemczech bardzo ważnym świętem, podobnie jak w Polsce. Jednym z jeszcze do niedawna nieznanych u nas, poza Śląskiem, zwyczajów było szukanie jajek w ogrodzie, schowanych przez wielkanocnego zajączka. Do ważnych rytuałów wielkanocnych należy dekorowanie domów bukietami wykonanymi z zielonych gałązek i powieszonymi na nich wydmuszkami. Dekoruje się także balkony, a nawet drzewa i krzaki w ogrodzie. Maluje się także pisanki. Groß für Klein – Duzi dla małych strona /Seite 37

8. Tekst piosenki: „Osterei” Hei, juchei! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei! Immerfort, hier und dort und an jedem Ort! Ist es noch so gut versteckt, endlich wird es doch entdeckt. Hier ein Ei! Dort ein Ei! Bald sind es zwei und drei. „Pisanka” Hej, hurra, chodźcie tu! Poszukajmy pisanki! Ciągle tu i tam i w każdym innym miejscu. Wciąż jeszcze jest dobrze schowana, ale w końcu ją znajdziemy. Tu jedno jajko! Tam jedno jajko! Wkrótce będą dwa i trzy. Text: Heinrich Hoffmann von Fallersleben Melodie: Norbert Mikolai Piosenka dostępna online na: https://www.youtube.com/watch?v=aCruTNl0lmQ. 9. Załączniki: • Mandala z pisanką: https://babyduda.com/oster-mandala-zum-ausmalen/#Tolle_Oster-Mandalas. strona/Seite 38 Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech / Feste und Traditionen in Polen und Deutschland

Erfolgreich kopiert!

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung