kreisentwicklung
Aufrufe
vor 4 Jahren

Handreichung - Feste und Traditionen in PL & D

  • Text
  • Goerlitz
  • Landkreis
  • Polen
  • Handreichung
  • Traditionen
  • Deutschland
  • Kinder

Muttertag – Dzień

Muttertag – Dzień Matki 13 Autorka: Mirosława Schenk 1. Cele: • Dzieci dowiadują się, kiedy w krajach sąsiedzkich obchodzi się Dzień Matki. • Dzieci rozumieją ogólne treść piosenki: „Danke Mama”. • Dzieci poznają wyrażenia i słownictwo w języku niemieckim związane z Dniem Matki. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 5 – 6 lat. 3. Czas trwania: 2 – 3 godziny. 4. Słownictwo: • Muttertag (Dzień Matki), Danke Mama (Dziękuję Mamo), Alles Beste zum Muttertag (Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Matki), Blumen (kwiaty), Schokolade (czekolada), Pralinen (czekoladki), Grußkarte (laurka). 5. Materiały dydaktyczne: • Kolorowanki z okazji Dnia Matki. • Piosenka: „Danke Mama”. • Mapa Europy, rzutnik. • Arkusze papieru, kolorowe mazaki, kolorowe kartki do wykonania laurek dla mamy, ozdobne dziurkacze do dekoracji, naklejki, cekiny, kolorowe wstążki, gotowe serca gipsowe do pokolorowania, jajeczka po „Kinder-niespodziance”. 6. Przebieg: • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, kiedy obchodzi się Dzień Matki (26 maja), a następnie dopytuje, czy ich zdaniem Dzień Matki obchodzi się także w innych krajach. W dalszej części zajęć pokazuje mapę Europy i zachęca dzieci do nazwania krajów sąsiadujących z Polską. Nauczyciel(ka) opowiada dzieciom, że Dzień Matki świętuje się w krajach sąsiedzkich w różne dni (Czechy, Niemcy, Słowacja, Ukraina: druga niedziela maja; Białoruś: 14 października; Litwa: pierwsza niedziela maja; Rosja: ostatnia niedziela listopada). Na mapie konturowej Polski i Niemiec dzieci umieszczają napisy: Polska, Dzień Matki, 26 maja, Niemcy, Muttertag, druga niedziela maja. Wybrane dziecko wskazuje na kalendarzu drugą niedzielę maja oraz datę 26 maja. • Nauczyciel(ka) pokazuje laurkę z napisem „Alles Beste zum Muttertag”. Dzieci powtarzają chórem zdanie. Nauczyciel(ka) wiesza w sali życzenia w języku polskim i niemieckim. • Dzieci słuchają piosenki „Danke Mama”, oglądając przy tym animację (https://www.youtube.com/ watch?v=ZSE8zCGdU70&t=7s). Po wysłuchaniu utworu dzieci zastanawiają się, o czym była mowa w piosence. • Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czym można obdarować mamę w tym szczególnym dniu. Następnie pokazuje obrazki przedstawiające czwórkę dzieci i opowiada: Das ist Paul. Das ist Antje. Das ist Karin. Das ist Matthias. Heute ist Muttertag. Die Kinder haben Geschenke für ihre Mütter. Paul schenkt seiner Mutter eine Schokolade. Antje schenkt ihrer Mutter Blumen. Matthias schenkt seiner Mutter Pralinen. Karin schenkt ihrer Mutter eine Grußkarte. Nauczyciel(ka) pyta dzieci, jakie nazwy prezentów usłyszały. Pokazuje odpowiednie obrazki i wypowiada słowa w języku niemieckim, które dzieci powtarzają. Nauczyciel(ka)rozwiesza w sali obrazki przedstawiające prezenty wraz z podpisami w języku polskim i niemieckim. • Zabawa ruchowa: nauczyciel(ka) ustala z dziećmi, jakimi gestami pokażą kwiaty, praliny, czekoladę i laurkę. Dzieci chodzą swobodnie po sali, słuchając przy tym piosenkę „Danke Mama”. Nauczyciel(ka) zatrzymuje nagranie i mówi głośno wybrane słowo, a dzieci pokazują odpowiedni gest. • Nauczyciel(ka) przygotowuje w plastikowych kuleczkach po „Kinder-niespodziankach” karteczki z połówkami słów: SCHOKO – LADE – BLU – MEN – PRA – LINEN – GRUSS – KARTE. Każde dziecko Groß für Klein – Duzi dla małych strona /Seite 43

losuje jajeczko i szuka w grupie pary. Kiedy już wszystkie dzieci odnajdą swoją parę, prezentują utworzone słowo. • Praca plastyczna: Dzieci wykonują upominek dla mamy według własnego pomysłu (laurka, kwiatek z bibuły, obrazek itp.). Podczas pracy w tle włączona jest piosenka „Danke Mama”. Dzieci prezentują swoje prace. • Nauczyciel(ka) rozdaje dzieciom kolorowanki z okazji Dnia Matki opatrzone napisami w języku niemieckim. Zadaniem dzieci jest wybrać i pokolorować obrazek według własnego pomysłu. • Rozmowa w kole: nauczyciel(ka)pyta dzieci, kiedy obchodzi się w Polsce i w Niemczech Dzień Matki, a następnie pokazuje obrazki z prezentami – dzieci chórem i pojedynczo powtarzają słowa. 7. Tekst piosenki: „Danke Mama” Sie sieht in mein Herz, an jedem Tag, an jedem Ort. Ich bin nie allein, zu keiner Zeit, sie geht nie fort. Refrain: Ich hab sie so lieb, für sie ist dieses Lied, damit jeder weiß: Meine Mama, sie ist wunderbar, denn sie ist für mich da. Sie hilft mir, wenn ich Sorgen hab‘, ist bei mir, ist mir nah. Sie hat’s nicht immer leicht mit mir, denkt oftmals nur an mich. Ich möchte heute Danke sagen, was wär‘ ich ohne Dich. Sie zeigt mir den Weg, nimmt meine Hand, führt mich dahin. Ich kann ihr vertrauen, sie mag mich so, so wie ich bin. „Dziękuję Mamo“ Ona patrzy w moje serce, każdego dnia, wszędzie. Nigdy nie jestem sam(a), w żadnym momencie, ona mnie nigdy nie opuści. Refren: Tak ją kocham, to dla niej jest ta piosenka, aby każdy wiedział: Moja mama jest wspaniała, bo jest ze mną, (kiedy potrzebuję). Pomaga mi, kiedy mam zmartwienia, jest ze mną, jest blisko mnie. Nie zawsze ma ze mną lekko, często myśli tylko o mnie. Chcę dziś podziękować, kim był(a)bym bez Ciebie. Ona wskazuje mi drogę, bierze mnie za rękę i prowadzi. Mogę jej zaufać, ona mnie kocha takim / taką, jakim / jaką jestem. Animacja dostępna jest na: https://www.youtube.com/watch?v=ZSE8zCGdU70&t=7s. 8. Załączniki: • Kartki z połówkami słów. • Kolorowanka: https://babyduda.com/muttertag-ausmalbilder-malvorlagen-ausdrucken-ausmalen. 9. Wskazówka: • Wiele materiałów dydaktycznych na temat Dnia Matki znajduje się na stronie: http://www.kidsweb.de/basteln/muttertag/muttertag_einstieg.html. • Na stronie internetowej https://babyduda.com/ dostępne są, w ramach otwartych zasobów, także inne bezpłatne kolorowanki związane z Dniem Matki. SCHOKO BLU PRA GRUSS LADE MEN LINEN KARTE strona/Seite 44 Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech / Feste und Traditionen in Polen und Deutschland

Erfolgreich kopiert!

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung