Aufrufe
vor 3 Jahren

Handreichung - Feste und Traditionen in PL & D

  • Text
  • Goerlitz
  • Landkreis
  • Polen
  • Handreichung
  • Traditionen
  • Deutschland
  • Kinder

Adventskranz – Wieniec

Adventskranz – Wieniec adwentowy 22 Autorka: Aleksandra Fila 1. Cele: • Dzieci znają tradycję związaną z wieńcem adwentowym. • Dzieci znają i rozumieją pojęcia: Advent, Weihnacht. • Dzieci rozumieją ogólnie treść piosenki „Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt”. • Dzieci rozumieją liczebniki główne 1 – 4. • Dzieci rozumieją przymiotniki oznaczające kolory. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 6 lat. 3. Czas trwania: Dzień projektowy. 4. Słownictwo: • Liczebniki główne: eins, zwei, drei, vier. • Przymiotniki oznaczające kolory: rot, grün, violett. 5. Materiały dydaktyczne: • Sylweta przyjaciółki dzieci „Maus”. • Emblematy z kolorami (czerwony, zielony, fioletowy) podpisane w języku niemieckim. • Zdjęcia przedstawiające wieniec adwentowy w tradycyjnych kolorach (czerwony, zielony, fioletowy) lub/oraz wieniec pokazowy wykonany przez nauczyciela/nauczycielkę. • Materiały do pracy plastycznej: styropianowe okręgi, zielone bibuły, czerwone świeczki (tealighty), fioletowe wstążki, klej, ozdobne gałązki, szyszki, bombki. • Piosenka „Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt”. 6. Przebieg • Nauczyciel(ka) wraz z przyjaciółką „Maus” proponuje wysłuchanie niemieckiej piosenki o adwencie (dzieci mogą także obejrzeć animację dostępną na https://www.youtube.com/ watch?v=94QYWxKc0KM). Nauczyciel(ka) pyta dzieci, czy wiedzą, co to jest adwent. Wspólne definiowanie pojęcia. • Nauczyciel(ka) prezentuje dzieciom ilustracje wieńca adwentowego. Następnie pokazuje dzieciom wykonany przez siebie wieniec. Prosi dzieci, aby wspólnie z „Maus” w języku niemieckim policzyły, ile jest świeczek: eins, zwei, drei, vier. Nauczyciel(ka) wyjaśnia dzieciom znaczenie czterech świeczek na wieńcu, opowiada dzieciom o kolorach wieńca i ich znaczeniu. Zielony oznacza nadzieję, czerwony – miłość, fioletowy – chęć przemiany. • Zabawa ruchowa „Kolory”. Nauczyciel(ka) rozkłada na dywanie emblematy w 3 kolorach (czerwony, zielony, fioletowy). Dzieci losowo wybierają po jednym emblemacie. Nauczyciel(ka) wyjaśnia zasady zabawy, zapoznaje z sygnałem barwnym i dźwiękowym. Dzieci biegają po całej sali w rytm dowolnej rytmicznej melodii. Na przerwę w muzyce dzieci ustawiają się obok kolorowych obręczy, odpowiednich do swojego emblematu. Zabawa powtarza się kilkakrotnie. • Zaproszenie dzieci do stolików. Dzieci łączą się w zespoły według wylosowanych kolorów. Nauczyciel(ka) rozdaje dzieciom potrzebne materiały do wykonania wieńca adwentowego. Dzieci zaczynają pracę od owinięcia okręgu styropianowego zieloną bibułą. W trakcie pracy słuchają piosenki „Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt”. • Zaprezentowanie wykonanych wieńców na wystawie. Groß für Klein – Duzi dla małych strona /Seite 71

7. Tekst piosenki: Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt, beginnt für uns die Zeit, auf die sich jeder freut. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am zweiten Advent, wenn die zweite Kerze brennt, sind wir mittendrin, es ist nicht mehr lange hin. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am dritten Advent, wenn die dritte Kerze brennt, ist die Freude groß, denn das Fest, das geht bald los. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am vierten Advent, wenn die vierte Kerze brennt, steht das Christkind vor der Tür und es freuen sich alle hier. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Oh, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. W pierwszą niedzielę adwentu, kiedy płonie pierwsza świeczka, rozpoczyna się dla nas pora, na którą każdy się cieszy. Przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie. W drugą niedzielę adwentu, kiedy płonie druga świeczka, jesteśmy już w połowie (adwentu), to już nie potrwa długo. Przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie. W trzecią niedzielę adwentu, kiedy płonie trzecia świeczka, radość jest duża, ponieważ święta wkrótce się rozpoczną. Przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie. W czwartą niedzielę adwentu, kiedy płonie czwarta świeczka, Dzieciątko Jezus stoi u drzwi, i wszyscy się cieszą. Przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie. Przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie, przepiękne Boże Narodzenie. Piosenka dostępna online na: https://www.youtube.com/watch?v=94QYWxKc0KM 8. Podstawowe informacje realioznawcze: Polskie tradycje bożonarodzeniowe podobne są do tradycji naszych niemieckich sąsiadów. Zarówno wieniec adwentowy, jak i kalendarz adwentowy goszczą w naszych domach podczas świąt Bożego Narodzenia. Pomysłodawcą wieńca adwentowego był teolog ewangelicki i pionier pracy społecznej Johann Wichern (1808 – 81) z północnych Niemiec. Pierwszy wieniec adwentowy Wichern przygotował w 1839 r. w pomieszczeniach podległej mu stacji pomocy społecznej w Hamburgu. Pragnąc umilić dzieciom czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, pastor zbudował kwadrat wielkości koła od wozu i umieścił w nim świece – po jednej na każdy dzień adwentu. Liczba i wielkość świec zmieniała się zależnie od zmieniającej się ilości dni adwentu w roku. Cztery niedziele adwentu wyznaczały cztery większe świece, a między nimi znajdowało się od 18 do 24 małych czerwonych świeczek oznaczających dni robocze do 24 grudnia – Wigilii Bożego Narodzenia włącznie. Idea ewangelickiego teologa miała też na celu to, aby w czasie zimy i adwentu, kiedy wcześnie zapada zmrok, tzw. nabożeństwa przy świecach wnosiły trochę ciepłego światła w życie jego podopiecznych. Zapoczątkowana w północnych Niemczech idea wieńca adwentowego znajdowała coraz więcej zwolenników i szybko wyszła poza mury kościoła ewangelickiego. Dziś można ten zwyczaj spotkać w wielu domach, kościołach i na ulicach miast, przy czym wieńce te są obecnie zdobne jedynie w cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentu. Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech / Feste und Traditionen in Polen und Deutschland strona/Seite 72

Jugend / Bildung

Strategie / Planung