kreisentwicklung
Aufrufe
vor 4 Jahren

Handreichung - Feste und Traditionen in PL & D

  • Text
  • Goerlitz
  • Landkreis
  • Polen
  • Handreichung
  • Traditionen
  • Deutschland
  • Kinder

„Stille Nacht” –

„Stille Nacht” – „Cicha noc” 30 Autor: Krzysztof Bugajny 1. Cele: • Dzieci słuchają kolędy „Stille Nacht” i znają jej tytuł w języku polskim i niemieckim. • Dzieci wiedzą, że kolęda „Stille Nacht” jest kolędą niemiecką. 2. Grupa docelowa: Dzieci w wieku 4 – 5 lat. 3. Czas trwania: 1 godzina. 4. Słownictwo: • Stille Nacht (Cicha noc). 5. Materiały dydaktyczne: • Nagranie kolędy „Stille Nacht” oraz „Cicha noc”. • Odtwarzacz CD/mp3. • Sylweta „Maus”. • Materiały plastyczne: kartki A4, kółka orgiami, klej, cekiny, kolorowe pomponiki itp. 6. Przebieg: • Nauczyciel(ka) mówi dzieciom, że „Maus”, która przybyła od naszych sąsiadów z Niemiec, przyniosła ze sobą na ten świąteczny czas niemiecką kolędę i chciałaby wziąć udział w zajęciach. • Nauczyciel(ka) wprowadza dzieci w temat kolęd, pyta, kiedy je śpiewamy, jakie kolędy dzieci znają i czy śpiewają je w swoim rodzinnym domu. • Nauczyciel(ka) odtwarza kolędę „Stille Nacht”. Po wysłuchaniu jej myszka pyta dzieci, czy już ją kiedyś słyszały. Dzieci słuchają następnie kolędy „Cicha noc”. Myszka mówi dzieciom, że to właśnie z jej kraju – z Niemiec – pochodzi ta znana na całym świecie kolęda i że jest jedną z najstarszych świątecznych pieśni śpiewanych podczas świąt Bożego Narodzenia. „Maus” podaje dzieciom niemiecką nazwę kolędy – „Stille Nacht”, dzieci powtarzają chórem. • Na zakończenie myszka proponuje wykonanie pracy plastycznej – choinki. Dzieci wykonują choinkę z kółek orgiami według instrukcji nauczyciela/nauczycielki i ozdabiają ją wedle własnego uznania (cekinami, małymi pomponikami itp.) – podczas wykonywania pracy dzieci słuchają kolęd „Stille Nacht” oraz „Cicha noc”. • Na zakończenie myszka pyta dzieci, czy pamiętają tytuł kolędy w języku niemieckim. 7. Tekst kolędy: „Stille Nacht” Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht Nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh, Schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die rettende Stund, Christ, in deiner Geburt, Christ, in deiner Geburt. Kolęda dostępna online na: https://www.youtube.com/watch?v=LDvIU3wKBo8. Groß für Klein – Duzi dla małych strona /Seite 97

8. Podstawowe informacje realioznawcze: Śpiewanie kolęd w Niemczech ma długą tradycję i jest ważnym elementem świąt Bożego Narodzenia. Kolędy niemieckie są bardzo popularne i znane w wielu krajach. Nie zawsze jesteśmy nawet tego świadomi, że pochodzą one właśnie z Niemiec. Kolęda „Stille Nacht, heilige Nacht” jest niewątpliwie najbardziej znaną kolędą niemiecką, a prawdopodobnie najsłynniejszą kolędą na świecie. Do tej pory przetłumaczono ją na ponad 300 języków i trudno znaleźć takie państwo, w którym nie byłaby ona znana. Pierwszy raz odtworzono ją w wieczór wigilijny 1818 roku w kościele Św. Mikołaja w Oberndorf, niedaleko Salzburga. 9. Kolorowanka. Źródło: https://pixabay.com/pl/vectors/kolędy-kolędników-37539/. strona/Seite 98 Święta i tradycje w Polsce i w Niemczech / Feste und Traditionen in Polen und Deutschland

Erfolgreich kopiert!

Jugend / Bildung

Zeit(ung) für Kinder

Strategie / Planung