Aufrufe
vor 2 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (CZ)

 • Text
 • Oblasti
 • Euroregionu
 • Strategie
 • Aktivity
 • Rozvoj
 • Oblast
 • Podpora
 • Vazba
 • Rozvoje
 • Byly
2014 - 2020

strategie

strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 – 2020 Obsah Úvod5 Proces zpracování dokumentu 6 Základní informace o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 10 Vize, prioritní oblasti11 Prioritní oblasti, tematické oblasti a rozvojová opatření 12 A / Doprava 14 B / Hospodářství a cestovní ruch17 C / Ochrana životního prostředí a klimatu, energetika20 D / Řízení rizik23 E / Kultura, vzdělávání a věda 27 F / Podpora přeshraniční spolupráce30 Implementace34 Závěr34

Jugend / Bildung