Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

3 4 Podstawowe

3 4 Podstawowe informacje o Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa • Ze względu na położenie Euroregionu Neisse-Nisa- Nysa tym samym jego administracyjne granice należy zwrócić uwagę na rozwijająca się współpracę i tworzące się liczne partnerstwa transgraniczne pomiędzy Saksonią a województwem lubuskim. • Współpraca z Euroregionem Szprewa-Nysa-Bóbr, w szczególności z powiatem żarskim będzie kontynuowana również w latach 2014–2020. • Euroregion charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, od obszarów górskich, przez podgórskie do nizinnych o cennych przyrodniczo terenach, podlegających ochronie. • Pogarszaniem się sytuacji demograficznej głównie po niemieckiej i polskiej stronie. • Na obszarze Euroregionu istnieje stosunkowo gęsta sieć transportowa, której jakość stopniowo się poprawia. • Współpraca dotyczy wielu obszarów życia codziennego mieszkańców w ramach następujących grup roboczych: gospodarka, transport drogowy, transport kolejowy, historia, turystyka i turystyka rowerowa, zabytki, biblioteki, edukacja, zdrowie publiczne, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne, lasy, Czysta Nysa oraz statystyka Wizja, strategiczne cele DE dwa powiaty: Bautzen i Görlitz D E U T S C H L A N D CZ 131 gmin położonych w powiatach Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily i Česká Lípa kraju libereckiego, gminy cypla šluknovskiego (Šluknovský výběžek) oraz kraj liberecki Bautzen Freistaat Sachsen Děčín Liberecký kraj Česká Lípa P O L S K A Görlitz Liberec lubuskie zgorzelecki lubaήski Jablonec n. N. Semily ČESKÁ REPUBLIKA bolesławiecki lwówecki PL 44 gminy oraz siedem powiatów leżących w województwie dolnośląskim złotoryjski Jelenia Góra jeleniogórski kamiennogórski dolnoś l ą skie jaworski Obszar Euroregionu miasta, gminy i powiaty – członkowie Euroregionu gminy nie będące członkami Euroregionu położone w powiatach należących do Euroregionu Idea powołania euroregionu na styku trzech państw: Polski, Niemiec i wówczas jeszcze Czechosłowacji pojawiła się na przełomie 1990/1991 r. w kręgach polityków, działaczy gospodarczych i naukowców w Żytawie. Od początku miała charakter samorządowy uzyskując wsparcie ze strony prezydenta Liberca Jiřego Drdy, starosty Żytawy Heinza Eggerta oraz wojewody jeleniogórskiego Jerzego Nalichowskiego. W wyniku rozmów i konsultacji 15 maja 1991 r. trzy strony podpisały Deklarację o współpracy – partnerstwa transgranicznego, a w kilka dni później tj. 23 tego samego miesiąca miała miejsce w Żytawie „konferencja założycielska trójkąta trzech państw” (Dreilandereck), nad którą patronat przyjęli prezydenci trzech państw: Vaclav Havel, Lech Wałęsa i Richard von Weizsacker. Zawarto wówczas wstępne porozumienie o powołaniu podmiotu „Euroregion Trójstyk” (z tej nazwy zrezygnowano później zastępując ją nazwą Euroregion Neisse-Nisa-Nysa) i przyjęto Memorandum określające dalsze kierunki działania. W lipcu 1991 r. w Żytawie otwarto Biuro Koordynacyjne Euroregionu. Podobne, choć jeszcze w bardzo skromnej obsadzie kadrowej powstały później w Libercu i Jeleniej Górze. W sierpniu tego samego roku przygotowano projekt struktury organizacyjnej i statut oraz uchwalono końcowy termin podejmowania uchwał przez samorządy lokalne o przystąpieniu do tworzącego się euroregionu. W dniu 21 grudnia 1991 r. odbyło się w Żytawie pierwsze trójstronne posiedzenie Rady Eurorergionu Neisse-Nisa-Nysa, które przyjmuje się za oficjalną datę jego powołania. W roku następnym Rada Euroregionu przyjęła pierwszą redakcję ramowego porozumienia o współpracy, zatwierdziła plan działań i logo oraz podjęła uchwałę o członkostwie w grupie roboczej Europejskich Regionów Granicznych (AGEG). Euroregion Neisse-Nisa-Nysa nie posiada osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa każdego z krajów. Wszystkie jego organy funkcjonują w ramach systemów prawnych swoich krajów. Tworzyły go wówczas stowarzyszenia: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Euroregion Nisa – regionální sdruýženi pravnickych osob oraz Kommunal-gemeinschaft Euroregion Neisse, Sektion BR Deutschland e. V. Członkostwo gmin i powiatów jest sprawą wewnętrzną każdej ze stron i nie wymaga zgody partnerów. Cele i zakres współpracy członków Euroregionu określone zostały w przyjętym Porozumieniu Ramowym o Współpracy. Najważniejszymi wówczas celami było wspieranie w ramach swoich możliwości interesów gmin, powiatów oraz interesów obywatelskich, które odpowiadają celom rozwojowym w regionie oraz pomoc na poziomie regionalnym w tych dziedzinach, które prowadzą do włączenia się do Unii Europejskiej. 4.1 Wizja Euroregionu Nysa Euroregion Neisse-Nisa-Nysa to obszar, który rozwija się dzięki współpracy transgranicznej pomiędzy władzami samorządowymi, organizacjami i ludźmi w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Dzięki temu jego mieszkańcy korzystają ze wszystkich udogodnień i możliwości, jakie daje im położenie obszaru przygranicznego. 4.2 Dziedziny priorytetowe W celu zrealizowania wizji konieczny jest rozwój współpracy przede wszystkim w poniższych dziedzinach priorytetowych: • Komunikacja • Gospodarka i turystyka • Ochrona środowiska i klimatu, energia • Zarządzanie ryzykiem • Kultura, edukacja i wiedza • Wspieranie przygranicznej współpracy Należy systematycznie wspierać współpracę transgraniczną i stwarzać odpowiednie warunki do jej rozwoju. Żródło: Urząd Statystyczny we Wrocławiu 10 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 11

Jugend / Bildung

Strategie / Planung