Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

Strategiczne obszary

Strategiczne obszary działania Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 – 2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie5 Proces opracowania dokumentu6 Podstawowe informacje o Euroregionie 10 Wizja, dziedziny priorytetowe11 Dziedziny priorytetowe, dziedziny tematyczne i działania prorozwojowe 12 A / Komunikacja 14 B / Gospodarka i turystyka17 C / Ochrona środowiska i klimatu. Energetyka20 D / Zarządzanie ryzykiem23 E / Kultura, edukacja i wiedza 27 F / Wspieranie współpracy transgranicznej30 Implementacja34 Zakończenie34

Jugend / Bildung

Strategie / Planung