Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

d dziedzina priorytetowa

d dziedzina priorytetowa zarządzanie ryzykiem Bezpieczeństwo publiczne d.3 Dziedzina tematyczna Charakterystyka dziedziny Po włączeniu do strefy Schengen Polski i Czech oraz zniesieniu kontroli na granicach, istnieje zwiększone zapotrzebowanie na współpracę służb wymiaru sprawiedliwości. Obszar bezpieczeństwa publicznego stał się obszarem zainteresowania publicznego. Specyficzne dla tego obszaru są pewne formy przestępczości wynikające m.in. ze zróżnicowanych warunków życia na pograniczu. Działanie D.3.1 Wzmocnienie współpracy w obszarze bezpieczeństwa ↓ Powiązanie z celem szczegółowym • Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego • Ograniczenie przestępczości na pograniczu Rozwój współpracy: Współpraca w tym zakresie rozwijała się od 1991 r. w ramach euroregionalnej grupy roboczej a później również w ramach struktur wymiaru sprawiedliwości co skutkowało powołaniem w roku 2003 Forum Bezpieczeństwa (FORBES). Dzięki temu sfera ta podlega euroregionalnej koordynacji. Cele szczegółowe: 1. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 2. Ograniczenie przestępczości na pograniczu e Kultura, edukacja i wiedza Uzasadnienie Bezpieczeństwo ludności jest warunkiem przyczyniającym się do jakości życia na pograniczu. Po otwarciu granic wzrosła potrzeba ścisłej współpracy organów policyjnych i wymiaru sprawiedliwości. Szybka wymiana informacji oraz wspólnie uzgadnianie działań wpływają na ilość wykroczeń oraz czynów karnych. Odpowiednie przedsięwzięcia • Koordynacja działań policji, prokuratury oraz innych organów bezpieczeństwa • Realizacja konferencji, seminariów specjalistycznych • Wzajemne hospitacje • Uzgodnienia wspólnych metod postępowania • Wspólne patrole • Wprowadzenie systemów monitorujących (kamery) • Wspólne ćwiczenia • Językowe i specjalistyczne szkolenia • Wyposażenie patroli w kompatybilny sprzęt • Działania przeciwdziałające wykluczeniu mniejszości społecznych 26 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 27

Jugend / Bildung

Strategie / Planung