Aufrufe
vor 4 Jahren

Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse (PL)

 • Text
 • Euroregionu
 • Zakresie
 • Rozwoju
 • Strategia
 • Wspieranie
 • Celem
 • Dziedziny
 • Uzasadnienie
 • Odpowiednie
 • Dziedzina
2014 - 2020

6 Implementacja

6 Implementacja głównym instrumentem wdrażania „Strategicznych obszarów działań Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ będzie Plan Działań, kórego celem jest wskazanie w ramach proponowanych dziedzinach priorytetowych konkretnych przedsięwzięć (projektów pilotażowych), których realizacja w największym stopniu przyczyniłaby się do osiagnięcia zdefiniowanych celów. Przygotowanie projektu powinno zawierać: tytuł projektu, informacje o potencjalnym partnerze wiodącym i partenrach projektu, opis projektu (działanie, grupy docelowe, produkty), cele projektu, koszty projektu, czas trwania projektu (harmonogram), możliwe źródła finansowania. Plan Działań zostanie udostępniony w formie elektronicznej na stronie Euroregionu Niesse-Nisa-Nysa. Każdy z projektów powinien być przygotowany według następującego wzoru: • Tytuł projektu • Potencjalny wiodący partner projektu i partnerzy projektu • Opis projektu (działania, docelowe grupy, produkty) • Cele projektu • Koszty projektu • Czas trwania projektu (harmonogram) • Możliwe źródła finansowania Zakończenie „Strategiczne obszary działań Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“ mają przyczynić się do dalszego systematycznego rozwoju współprtacy na czesko-polsko-niemieckim pograniczu. Dokument definiuje obszary, w których rozwój współpracy transgranicznej ma największą wartość dodaną. Dla każdej dziedziny tematycznej określono cele i zaproponowano działania na rzecz ich osiągnięć. Dokument opracowano trójstronnie we współpracy z ekpertami i podmiotami zaangażowanymi we współpracę transgraniczną. Stanowi on ważną podstawę dla definiowania priorytetów oraz projektów transgranicznych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020. Podziękowanie Przedłożony dokument powstał dzięki konstruktywnej współpracy partnerów: CZ • Liberecký kraj • Členové odborných skupin EUREX Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa PL • członkowskich gmin i powiatów polskiej strony ERN (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa) DE • Landkreis Görlitz • Landkreis Bautzen • Regionaler Planungsverband Oberlausitz – Niederschlesien • Marketing-Gesellschaft, Oberlausitz-Niederschlesien mbH • Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische, Oberlausitz mbH • ZVON – Verkehrsverbund, Oberlausitz-Niederschlesien GmbH • Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND e.V. • Pontes • Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH • DGB-Bezirk Sachsen • Bauernverband Oberlausitz e.V. • Technische Universität Dresden • Richter + Kaup Ingenieure I Planer • Industrie- und Handelskammer Dresden, Geschäftsstelle Görlitz • Hochschule Zittau/Görlitz • Handwerkskammer Dresden • Industrie- und Handelskammer Dresden • Industrie- und Handelskammer Dresden Geschäftsstelle Zittau • Internationales Hochschulinstitut Zittau • ILE-Koordinierungsbüro c/o Gemeindeverwaltung Kirschau • ILE Gebiet Lausitzer Seenland /Grontmij GmbH Niederlassung Rietschen • TGG „Feriengebiet Oberlausitzer Bergland“ e. V. • TGG Naturpark Zittauer Gebirge/ Oberlausitz e.V. • ILE Gebiet Naturpark Zittauer Gebirge / Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 34 strategia ern 2014–2020 strategia ern 2014–2020 35

Jugend / Bildung

Strategie / Planung